Search
Close this search box.
congress

Posude od peska

Cilj ovog projekta je da se naprave predmeti na veoma jednostavan način i da se koriste materijali iz okruženja. U okviru proizvodnje finalnog proizvoda ne koristi se nikakva posebna mehanizacija izuzev prirodnih resursa. Areniscos je izvanredan primer ovakve metodologije, gde dizajner oblikuje formu budućeg proizvoda jednostavnim sipanjem vode u pesak. U tako oblikovan prirodni kalup od peska sipa se ekološka akrilna smola, koja se katalizuje vodom, preuzima potpuno formu kalupa od peska i pretvara se u čvrst materijal, a rubovi se na licu mesta ručno obrađuju. Na taj način je dobijena ova interesantna kolekcija upotrebnih predmeta organske forme – tanjiri, činije, čaše itd.