Kuća koja prati sunce

FORMA U OBLIKU LATINIČNOG SLOVA L OMOGUĆILA JE DA SE OBEZBEDI MAKSIMALNA PRIVATNOST U UNUTRAŠNJEM DELU PARCELE I KREIRA MIRNA ZELENA POVRŠINA DVORIŠTA. IPAK, U MIRNOM OKRUŽENJU IMPLEMENTIRANA JE JOŠ JEDNA ŽELJA INVESTITORA, ELEMENT KOJI PRATI SUNCE. MOTIV KVADRANTA, STARE NAPRAVE KORIŠĆENE ZA ODREĐIVANJE POZICIJE ZVEZDA, DIREKTNO JE PRIMENJEN NA OBLIKOVANJE I KOMPOZICIJU OBJEKTA KOJI JE PODREĐEN SUNCU.
Primer novog projekta biroa KWK Promes iz Krakova, sve je osim klasične moderne vile. Ovo je porodična kuća koja se kreće u skladu sa kretanjem Sunca. Želja investitora za jednostavnim, ali i jedinstvenim objektom koji relaksira i otvara se Suncu i prirodi, pretočena je u promišljeno i dinamično arhitektonsko delo.

Smeštena je u prigradskom naselju grada Krakova u Poljskoj, naselju koje je predviđeno samo za izgradnju porodičnih kuća. Duboko u već izgrađenoj okolini, slobodna pravougaona parcela dobila je novu namenu. Dvospratni kubus ravnog dizajna postavljen je upravno na ulicu i osmišljen tako da zadovoljava sve funkcionalne potrebe porodice. Zatim je deo prizemlja isečen iz mase i postavljen upravno na glavnu celinu, tako da bude paralelan sa ulicom i pristupom.

Forma u obliku latiničnog slova L omogućila je da se obezbedi maksimalna privatnost u unutrašnjem delu parcele i kreira mirna zelena površina dvorišta. Ipak, u mirnom okruženju implementirana je još jedna želja investitora, element koji prati Sunce. Motiv kvadranta, stare naprave korišćene za određivanje pozicije zvezda, direktno je primenjen na oblikovanje i kompoziciju objekta koji je podređen Suncu.

KORAK U DIZAJNU KOJI UVODI ROTACIJU OBJEKTA, ASIMETRIČNU KROVNU KONSTRUKCIJU I POKRETAN SLOBODNI ELEMENT, REZULTIRAO JE KREIRANJEM NESTANDARDNE KUĆE SA OSOBENIM KARAKTEROM.

Deo prizemnog kubusa je isečen, a pokretanje mu je omogućeno postavljanjem na polukružne šine. Rotacija ovog dela sa jedne na drugu stranu objekta liči na kretanje dela kvadranta. Njegova funkcija je višestruka. On predstavlja samostalni element, ali i element koji dopunjava funkciju fiksnih delova objekta. Sa jedne strane, to je element za sprečavanje direktnog osunčanja prostorija u krilu za spa i teretanu, a sa druge strane ima funkciju produžene terase velikog dnevnog boravka spojenog sa kuhinjom i trpezarijom. Ovo rotirajuće krilo je potpuno otvoreno, tako da bez arhitektonskog ugrožavanja statičnih elemenata i pogleda dopunjuje primarnu funkciju objekta. Postavljeno na šinama i opremljeno senzorima, potpuno je automatizovano, tako da prati kretanje Sunca u toku dana. Naravno, omogućeno je i manuelno upravljanje ukoliko je potrebno, ali ideja je da se automatska opcija koristi stalno, kako bi zelenilo preko koga krilo prelazi uvek bilo sveže i očuvano. Iako služi kao produžena nadstrešnica koja štiti od direktnog upada sunčeve svetlosti, samo krilo ima zastore celom svojom dužinom, pa se tako njegova funkcija dodatno proširuje, ali i osamostaljuje.   -ek JELENA ALEKSIĆ u EKO KUĆI No35 

Sa ulične strane, poštovana je zakonska regulativa i postavljen je kosi krov. Fasada je potpuno bez otvora, pa je privatni prostor ušuškan iza zidova i pogleda.

Pokretni element po jednu svoju funkciju predaje objektu sa svake strane, kreirajući tako konstantno različit doživljaj prostora i objekta.

Eco house

BOGUSLAW BARNAS NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU
DIPLOMIRAO JE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U MINSTERU U NEMAČKOJ I NA TEHNOLOŠKOM UNIVERZITETU U KRAKOVU U POLJSKOJ. BARNAS JE OSNOVAO BXBSTUDIO U DECEMBRU 2009. GODINE, NAKON ŠTO JE STEKAO ISKUSTVO RADEĆI ZA BROJNE MEĐUNARODNO POZNATE BIROE, UKLJUČUJUĆI I FOSTER AND PARTNERS. OD FEBRUARA 2012. GODINE AKADEMSKI JE MENTOR U AFMKU-U. ČASOPIS WALLPAPER UVRSTIO GA JE MEĐU 20 NAJTALENTOVANJIH MLADIH ARHITEKATA 2014. GODINE. NAREDNE GODINE, PROPERTY DESIGN GA JE UVRSTIO U 15 NAJBOLJIH POLJSKIH ARHITEKATA MLAĐIH OD 40 GODINA. U PROJEKTOVANJU INSPIRACIJU CRPI IZ ISTORIJE I TRADICIJE POLJSKE, PRILAGOĐAVAJUĆI TRADICIONALNE MOTIVE SAVREMENOM DIZAJNU.
Izgrađena na ravnom terenu, okružena bukovom i hrastovom šumom i poljoprivrednim zemljištem, ova održiva kuća nenametljivog vizuelnog identiteta eksplicira estetiku ljupkosti i suptilnosti kroz dijalog jednostavnih linija i principa održivosti. Težeći da se kroz životni prostor čoveka pronađu čistota, ritam i harmonija jednostavnosti, autori su se odlučili za koncept minimalizma . Tragajući za suštinom i odbacujući sve suvišno, pažnja se usmerava na detalje koji svojom suptilnošću otkrivaju univerzalne kvalitete smeštene u jednostavan objekat čije se arhitektonsko oblikovanje zasniva na modernističkom modelu kubične forme i prostornoj dinamici osnovnih geometrijskih oblika.

APSTRAKCIJA FORME
Kao i kod svakog kvalitetnog arhitektonskog oblikovanja, funkcija modeluje formu i određuje njen obim, ali je ne ograničava u smislu kreativne slobode. Forma je frontalne kompozicije, kubična, jasne arhitekturalnosti oblika i naglašene dominacije mase i monumentalnosti. Apstraktni ansambli čistih linija deluju impresivno i nadrealno u okviru materijalnosti entiteta – drveta, kamena i trave, koji dopunjuju njihov izgrađeni kontekst, te arhitektura postaje prepoznatljiva ne samo po prostoru i formi, već i po izražajnosti onoga što je okružuje. Isticanjem planova i smicanjem volumena postignuta je besprekorna prostornost koja svoju egzistenciju ostvaruje sadejstvom umetničkog i funkcionalnog, punog i šupljeg, grubog i nežnog.

ČULNOST MATERIJALA
Materijal u arhitekturi predstavlja instrument kojim autor saopštava svoje ideje smeštajući ih u prostor i vreme. Materijalima kao vizuelnim sredstvima otkrivamo značenje onoga što vidimo. Svojom taktilnošću i pokretom, materijali korišćeni u Eco house predaju prostoru koji grade sva svoja svojstva i na neki način oni sami daju lični pečat i autentičnost objektu. Beton, drvo i staklo korišćeni u eksterijeru imaju za cilj da apsorbuju dugoročne efekte vremena i uz pomoć svetlosti koja se preliva preko njihovih površina izraze harmoniju odnosa koji nisu samo u vezi sa arhitektonskim poljem delovanja, već pripadaju i sferi opšteg i svakodnevnog – projektuju odnos čoveka prema okruženju i izgled izgrađene sredine.

ECO HOUSE U POLJSKOJ JE PRAVO UMETNIČKO DELO KOJE SNAGU I ENERGIJU CRPI DELIMIČNO IZ MODERNISTIČKE STILSKE PROFILACIJE I PREDSTAVLJA RACIONALNU SINTEZU OSEĆAJA, ESTETIKE I FUNKCIONALNOSTI, UZ ZNALAČKO UVAŽAVANJE I ISTICANJE KONCEPTA MINIMALIZMA KAO VAŽNOG POKRETAČA CELOKUPNOG PROJEKTA. „MINIMALIZAM SE KREĆE VAN VREMENA. ON JE NEOGRANIČEN, SAČINJEN OD OTMENIH JEDNOSTAVNIH MATERIJALA, ON JE IZRAZ PERFEKCIJE KOJU ISKAZUJE SAMA SUŠTINA. OSLOBOĐEN JE SVIH BESKORISNIH SUMNJI, NIJE PRAZAN, VEĆ JE KOMPLETNO DEFINISAN KAO CELOVIT U SVOM SOPSTVENOM POSTOJANJU. “ (BERTONI)

ENERGETSKA EFIKASNOST
Pored korišćenja prirodnih materijala, autori su se opredelili i za druge vidove obnovljivih izvora energije. Za proizvodnju električne energije koristi se energetski sistem koji kombinuje geotermalnu i hidro energiju. Ovakav sistem obezbeđuje energetski efikasno zagrevanje i hlađenje kuće, a toplotna pumpa zagreva protočnu vodu.// ek VESNA RAVIĆ – Više u EKO KUĆI No25

Enterijer je vizuelno jasan i lak, neopterećen suvišnim elementima.

Kameleon

POPUT  ŽIVOG BIĆA, SPOLJA SIMETRIČNA, IZNUTRA ASIMETRIČNA, OVA KUĆA SE, ZAHVALJUJUĆI  ODLIČNOM IZBORU BOJA I LOKALNIH MATERIJALA, SAVRŠENO UKLAPA U OKOLNI PEJZAŠ, KAO KAMELEON.

Pščinja  je grad u poznatoj kulturno i industrijski razvijenoj oblasti Gornja Šlezija,na jugu Poljske, čuven i po finoj čipki i kolekciji šleskih narodnih nošnji, a nalazi se na istoimenoj reci, pritoci  Visle. U blizini je važna brana na reci Visli, zbog koje je napravljeno veštačko jezero Laka, koje snebdeva vodom okolnu oblast. Na jezeru se može jedriti i surfovati na dasci. U šumi koja okružuje jezero Laka, prema projektu arhitekte Petera Kučije sagrađena je kuća  koja se kao kameleon savršeno uklapa u okolni pejzaž.

Oblik kuće je zamišljen tako da na najbolji način absorbuje sunčevu energiju. Objekat  se sastoji iz dve celine. Prizemni deo je oblika kocke kvadratnog oblika sa centralnim usečenim delom u obliku slova U, i sadrži: ulaz, ostavu, garderobu, stepenišni prostor, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, spavaću sobu i kupatilo. Krov iznad ovog dela je ravan i zelen, sa bujnom vegetacijom, i omogućava racionalno sakupljanje  kišnice.

Spoljna obrada fasade prizemlja je od vertikalno poređanih drvenih daski od ariša iz okolne šume. Daske su ostavljene netretitane, a na pojedinim nasumično odabranim mestima, premazane su nijansama žute i narandžaste boje, koje odražavaju boju okolnog rastinja. Centralni deo, koji se sastoji  iz tri etaže, obložen je crnim eternitom, da bi se smanjili gubici toplote iz objekta.

Uz nisko-tehnološke elemente obnovljih izvora: solarni dimnjak, hlađenje isparavanjem,  materijali sa visokom termalnom masom, upotrebljene su i savremene tehnologije kao što su: sistem pametne kuće, solarno grejanje i ventilacija sa rekuperacijom, toplotna pumpa i fotonaponski paneli, kao i obnovljivi, reciklirani i inovativni materijali.
Ovaj inovativni dizajn deluje sveže i vrlo efektno, što dokazuju mnogobrojne nagrade i priznanja koje je arhitekta Peter Kučia dobio za projekat  ove kuće.// ek LJILJANA RADOJIČIĆ – Više u EKO KUĆI No07

KUĆA ORIGINALNOG NAZIVA – CO2 SAVER (ŠTEDIŠA UGLJEN-DIOKSIDA), OPRAVDANO JE DOBILA NADIMAK KAMELEON, ZBOG MOGUĆNOSTI DA SE ODLIČNO PRILAGODI USLOVIMA OKOLINE PRIMENOM PRINCIPA NAPREDNOG ODRŽIVOG DIZAJNA.

Pogled iz staklenika na terasu, dvorište i okolnu šumu.

Zajednički prostor trpezarije i kuhinje.

Kameleon

POPUT ŽIVOG BIĆA, SPOLJA SIMETRIČNA, IZNUTRA ASIMETRIČNA, OVA KUĆA SE, ZAHVALJUJUĆI ODLIČNOM IZBORU BOJA I LOKALNIH MATERIJALA, SAVRŠENO UKLAPA U OKOLNI PEJZAŠ, KAO KAMELEON.
Dizajn je bio određen sa dva zahteva: niski troškovi gradnje i niski troškovi života u novoizgrađenoj kući. Tradicionalan način gradnje, upotreba lokalnih materijala i recikliranih građevinskih elemenata, samo su neki od činilaca koji su doprineli smanjenju cene izgradnje. Trud je urodio plodom, tako da cena izgradnje nije bila viša od cene izgradnje standardne kuće, a ukupna potrošnja energije je deset puta manja od energije koju troši tipična kuća u Poljskoj.
Oblik kuće je zamišljen tako da na najbolji način absorbuje sunčevu energiju. Objekat  se sastoji iz dve celine. Prizemni deo je oblika kocke kvadratnog oblika sa centralnim usečenim delom u obliku slova U, i sadrži: ulaz, ostavu, garderobu, stepenišni prostor, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, spavaću sobu i kupatilo. Krov iznad ovog dela je ravan i zelen, sa bujnom vegetacijom, i omogućava racionalno sakupljanje kišnice. Iz središnjeg usečenog dela se uzdiže volumen prizmatične zasečene forme, obložen crnim eternitom. U okviru ovog volumena formira se prostor sprata i potkrovlja. Na spratu se nalaze studio, galerija i stepenišni prostor, a u potkrovlju soba, kupatilo i hodnik.

Iz središnjeg usečenog dela se uzdiže volumen prizmatične zasečene forme, obložen crnim eternitom. U okviru ovog volumena formira se prostor sprata i potkrovlja. Na spratu se nalaze studio, galerija i stepenišni prostor, a u potkrovlju soba, kupatilo i hodnik. Iz prostorija u ovom delu kuće pruža se neometan pogled na obližnje jezero, a po lepom vremenu vidi se i  planina Beskidi. Ostali deo prizemlja u centralnom, slobodnom delu iskorišćen je za staklenik i terasu.

Površina zidova i dela  krova na severnom delu kuće ušestvuje sa svega 19 procenata  u ukupnoj površini omotača, što je veliki pozitivni pomak u odnosu na 33 procenta u standardnom dizajnu.// ek LJILJANA RADOJIČIĆ- Više u EKO KUĆI No07

Stepenišni prostor, prozirnei lake konstrukcije, sa galerijom na prvom spratu.

Zajednički prostor trpezarije i kuhinje.