Search
Close this search box.
congress

Objekti od bambusa

TEŽNJA KA EKOLOŠKOJ I ODRŽIVOJ GRADNJI SVE VIŠE TEŽI PRIMENI BAMBUSA U BUDUĆNOSTI. KRATAK VEK SAZREVANJA BILJKE, JEDNOSTAVNA RECIKLAŽA, MALA TEŽINA I DRUGE OSOBINE ČINE OVAJ MATERIJAL IDEALNIM ZA ZDRAVIJU I ZELENU GRADNJU.
Kao značajan elemenat održanja životne sredine, zbog kratkog perioda obnavljanja i mogućnosti brzog rasta i minimalnog otpada prilikom upotrebe, bambus je izuzetno ekološki prihvatljiv građevinski materijal. Bambus je posebno poznat po svojim fizičkim karakteristikama. Izuzetno je trajan, snažan, elastičan i jeftin građevinski materijal koji se prilikom elementarnih nepogoda, kao što su zemljotresi koji često pogađaju područje na kome on najviše raste, ponaša čak  bolje i od betona, a njegova čvrstoća se poredi sa čvrstoćom čelika. Gradnja bambusom omogućava smanjenje količine upotrebljenog tradicionalnog građevinskog materijala, a jednostavno se reciklira nakon završetka gradnje.

Značajni primeri gradnje bambusovim stablima su dva interesantna projekta restorana na vodi u Vijetnamu. Glavni izazov u projektovanju i izgradnji ovih objekata, arhitektonski tim studija Vo Trong Nghia pronašao je u činjenici da je ovo zemlja koja je veoma ugrožena poplavama i drugim prirodnim nepogodama.
KRILA OD BAMBUSA – ‘’Bamboo wing’’
Inspirisan prirodom, ‘’Krilo od bambusa’’ je ugostiteljski objekat koji ima oblik raširenih ptičjih krila koja lebde iznad prirodnog pejzaža Vinh Phuc, pokrajina crvene reke Delta, u severnom Vijetnamu. Cilj projekta bila je studija bambusa i istraživanje njegovog potencijala kao građevinskog materijala. Realizacija ovog izuzetnog prostora na vodi ne karakteriše samo velike mogućnosti primene bambusa kao završnog materijala u enterijeru i eksterijeru, već pre svega i kao glavnog strukturalnog materijala samog objekta. Struktura je kompletno izvedena od bambusa, bez upotrebe čelika ili bilo kog drugog materijala.

”WnW BAR”
WnW bar se nalazi na veštačkom jezeru. Strukturalni lučni sistem od bambusa visok je 10 metara i dugačak 15 metara. Glavni okvir napravljen je od 48 montažnih jedinica, a svaka od njih napravljena je od nekoliko povezanih elemenata bambusa. Objekat koristi energiju vetra i hladnu vodu sa jezera za stvaranje prirodne ventilacije vazduha, a otvor prečnika 1,5 metar, koji se nalazi na vrhu krova, služi za odvođenje toplog vazduha.//ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No09

Objekti od bambusa

TEŽNJA KA EKOLOŠKOJ I ODRŽIVOJ GRADNJI SVE VIŠE TEŽI PRIMENI BAMBUSA U BUDUĆNOSTI. KRATAK VEK SAZREVANJA BILJKE, JEDNOSTAVNA RECIKLAŽA, MALA TEŽINA I DRUGE OSOBINE ČINE OVAJ MATERIJAL IDEALNIM ZA ZDRAVIJU I ZELENU GRADNJU.
Kao značajan elemenat održanja životne sredine, zbog kratkog perioda obnavljanja i mogućnosti brzog rasta i minimalnog otpada prilikom upotrebe, bambus je izuzetno ekološki prihvatljiv građevinski materijal. Ali naravno, kao i bilo koji proizvod, i on ima svoje mane. Bambus je posebno poznat po svojim fizičkim karakteristikama. Izuzetno je trajan, snažan, elastičan i jeftin građevinski materijal koji se prilikom elementarnih nepogoda, kao što su zemljotresi koji često pogađaju područje na kome on najviše raste, ponaša čak bolje i od betona, a njegova čvrstoća se poredi sa čvrstoćom čelika. Gradnja bambusom omogućava smanjenje količine upotrebljenog tradicionalnog građevinskog materijala, a jednostavno se reciklira nakon završetka gradnje.

KORIŠĆENJE BAMBUSA U GRAĐEVINARSTVU
Snaga bambusa, njegova fleksibilnost i dostupnost učinili su ga dominatnim građevinskim i konstruktivnim materijalom u velikom delu sveta. Ovaj materijal obilato raste u većini zemalja Azijskog kontinenta zbog tople i vlažne klime. Bambus najviše napreduje tokom vlažnih meseci i tada ga ne treba eksploatisati jer je njegova kora u tom periodu rasta mekana i može se lako oštetiti u transpotu. Najbolji period za seču bambusa jesu poslednje nedelje suvog dela godine, kada je i stabljika suva i otporna na habanje. Najveći problem za bambus predstavlja izloženost insektima u periodima sa povećanom vlažnošću, što negativno utiče na njegovu čvrstoću. Zato je za bambusovo drvo važna zaštita od napada insekata, a da se pritom zadrže ekološke karakteristike ovog građevinskog materijala.

Značajni primeri gradnje bambusovim stablima su dva interesantna projekta restorana na vodi u Vijetnamu. Glavni izazov u projektovanju i izgradnji ovih objekata, arhitektonski tim studija Vo Trong Nghia pronašao je u činjenici da je ovo zemlja koja je veoma ugrožena poplavama i drugim prirodnim nepogodama.//ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No09