Search
Close this search box.

Cabin Anna

POSTAVLJANJEM PRIRODE U CENTAR INTERESOVANJA I IZJEDNAČAVANJEM ČOVEKA SA PROSTOROM SOPSTVENOG OKRUŽENJA, CASPAR SCHOLS JE DIZAJNIRAO NETIPIČAN OBJEKAT AUTENTIČNOG IZRAZA. ON PLENI NEPOSREDNOŠĆU I MOGUĆNOSTIMA TRANSFORMACIJE KOJE GA PODREĐUJU ATMOSFERI AMBIJENTA BILO KOG PROSTORA NA SVETU, NAGLAŠAVAJUĆI PRITOM UNIVERZALNE VREDNOSTI SAVREMENOG ARHITEKTONSKOG STVARALAŠTVA.
Nakon projekta Garden House koji mu je, kako sam navodi, u potpunosti preokrenuo život, autor Caspar Schols odlučio je da kreira novi dizajn, montažnu kuću za potrebe tržišta, koja bi bila pogodna za bilo koju lokaciju na svetu. Neobična drvena kabina, ANNA Stay, osvojila je međunarodnu nagradu za projekat godine – Architizer A+ Awards 2021. Dizajnirana za život u sadejstvu sa prirodom, ANAA Stay je dinamična drvena kuća u obliku otvorene platforme koja omogućava prilagođavanje drvenog eksterijera i staklene unutrašnjosti svakoj prilici, raspoloženju ili vremenskim uslovima.

Jasna kontura koja razgraničava objekat i okruženje, u samo nekoliko trenutaka može se u potpunosti izgubiti ili jedva naslućivati i upravo takva definisanost, ili bolje rečeno nedefinisanost, čini je predmetnom i živom.

ŽIVOT SA PRIRODOM
Interakcija i prožimanje čoveka i prirode u arhitektonskoj interpretaciji reflektuje se kao primarni cilj koji koncepcijski i metodološki određuje proces realizacije forme ovog objekta. Postojalo je više prototipova u kojima se eksperimentisalo sa praktičnijom upotrebom i vremenski ograničenim i trajnim stanovanjem, što je rezultiralo razvijanjem modela ANNA Stay. Pored ANNA Stay, aktuelna je i verzija ANNA-Meet, prazna multifunkcionalna platforma namenjena širokom spektru aktivnosti (joga, pisanje, sastanci, spavanje, kupanje, večere, obrazovanje, posmatranje ptica, posmatranje zvezda), a kao treća verzija ponuđena je ANNA-Me, potpuno prilagođena specifičnim zahtevima pojedinca.
Spoljni zidovi kabine su dve različite “školjke” oslonjene na šine. Unutrašnji zid, kojeg čini okvir od drveta i stakla, odvojen je od natkrivenog drvenog spoljnog zida. Pomeranjem školjki i staklenog okvira moguća su različita podešavanja. Sposobnost prilagođavanja i promene omogućava korisnicima da prate svoja čula, daje im slobodu i neguje osećaj pripadnosti. Prostorno raslojavanje kompozicione konstrukcije iznedrilo je rešenje koje evocira istinski doživljaj prirode, ostvaruje kontinuitet prostorne celine i odražava ekspresiju u odnosu na specifičnost i karakter odnosa dve strukture – čoveka i njegovog okruženja.

PROSTORNO RASLOJAVANJE KOMPOZICIJE KONSTRUKCIJE IZNEDRILO JE REŠENJE KOJE EVOCIRA ISTINSKI DOŽIVLJAJ PRIRODE, OSTVARUJE KONTINUITET PROSTORNE CELINE I ODRAŽAVA EKSPRESIJU U ODNOSU NA SPECIFIČNOSTI I KARAKTER ODNOSA DVE STRUKTURE – ČOVEKA I NJEGOVOG OKRUŽENJA.

PRIRODNI MATERIJALI I PRAKTIČNOST DIZAJNA
ANNA Stay svoju konstruktivnu šemu crpi iz modela železničke stanice, čiji strukturalni integritet počiva isključivo na bočnim zidovima, a odatle potiče i koncept prelepe drvene rešetke. Dva sloja nosi osam industrijskih točkova oslonjenih na šine. Za izgradnju se koriste samo visokokvalitetni prirodni materijali. Spoljašnjost je napravljena od održivog drveta sibirskog ariša, dok je u unutrašnjosti korišćena kvalitetna svetla brezova šperploča. Većina drveta je neobrađena, a piljevina se koristi za izolaciju.
-ek VESNA RAVIĆ 

Pomeranjem školjki i staklenog okvira moguća su različita podešavanja.

Hiša MJ

DRVENA MONTAŽNA KUĆA SA KONSTRUKCIJOM OD PREFABRIKOVANIH DRVENIH RAMOVA I FASADOM OD ARIŠA. PODIGNUTA JE NA IVICI ŠUME, NADOMAK NOVOG MESTA U SLOVENIJI. JEDNOSTAVNIJE MODERNISTIČKE FORME, SA KOMPOZICIJOM KOJA POŠTUJE NAČELA SAME PRIRODE, I SA MATERIJALIZACIJOM KOJOM SE ČVRSTO INTEGRIŠE U OKRUŽENJE, ONA DAJE JEDAN OD MOGUĆIH ODGOVORA NA PITANJE SAVREMENOG “BEKSTVA OD URBANOSTI”.
Kuća je pozicionirana na šumovitom uzvišenju sa koga se pruža izvanredan pogled na grad. U tom smislu, ona koristi urbanost kao jedan od svojih kvaliteta, ali je istovremeno dovoljno daleko od gradske vreve da sva ostala čula nemaju dodira sa konotacijom grada. Do kuće se stiže duhovito organizovanom serijom stepenika, što korisnicima ovog doma omogućava da uvek budu u formi. Drvo se kao preovlađujući materijal gradnje odlično uklapa sa okolnom šumom, pa se kuća stapa sa okruženjem na najprirodniji način. U kuću se ulazi kroz prostrani foaje, a veoma interesantno rešenje predstavlja činjenica da u kući nema hodnika, već se iz spavaćih soba direktno silazi u oblast dnevnog boravka, preko platforme koja je integrisana u njemu. Ovakav koncept ukazuje na odličnu iskorišćenost prostora. Sve sobe su opremljene ugrađenim policama za knjige i plakarskim ostavama koje se protežu od poda do plafona, pa prostor izgleda komforniji i veći.

Plakarska kuhinja je modernog dizajna, i prema savremenom konceptu života, integrisana je u prostor dnevnog boravka. Sa frontovima bez ručki, odražava savršenu ravnotežu elegancije i praktičnosti. Trpezarija je tretirana kao središte doma, mesto neformalnog okupljanja prijatelja, ali i deljenja intimnih porodičnih trenutaka, i kao takva ona predstavlja vezu sa svim ostalim prostorijama u kući.

Iako se nalazi na severnoj strani, ovaj prostor je svojom dužom stranom ostakljen, sa naizmeničnim smenjivanjem kliznih i fiksnih portala, kako se ne bi ograničio impozantan pogled na grad u dolini. Bela je dominantna boja čitavog enterijera kuće. //ek MARE JANKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No07

KLIJENT JE ŽELEO DA SVOJOJ PORODICI SAGRADI SAVREMENU KUĆU SA PROSTRANIM I SVETLIM ŽIVOTNIM PROSTOROM. KONFIGURACIJA TERENA I POGLED NA GRAD SU USLOVILE DA SE KUĆA OTVARA PREMA SEVEROZAPADU.

Plakarska kuhinja je modernog dizajna i prema savremenom konceptu života.

Sve sobe su opremljene policama i plakarskim ostavama od poda do plafona.

Hiša MJ

DRVENA MONTAŽNA KUĆA SA KONSTRUKCIJOM OD PREFABRIKOVANIH DRVENIH RAMOVA I FASADOM OD ARIŠA, PODIGNUTA JE NA IVICI ŠUME NADOMAK NOVOG MESTA U SLOVENIJI. JEDNOSTAVNE MODERNISTIČKE FORME, SA KOMPOZICIJOM KOJA POŠTUJE NAČELA SAME PRIRODE, I SA MATERIJALIZACIJOM KOJOM SE ČVRSTVO INTEGRIŠE U OKRUŽENJE, ONA DAJE JEDAN OD MOGUĆIH ODGOVORA NA PITANJE SAVREMENOG “BEKSTVA OD URBANOSTI”.
Kuća je pozicionirana na šumovitom uzvišenju sa koga se pruža izvanredan pogled na grad. U tom smislu, ona koristi urbanost kao jedan od svojih kvaliteta, ali je istovremeno dovoljno daleko od gradske vreve da sva ostala čula nemaju dodira sa konotacijom grada. Do kuće se stiže duhovito organizovanom serijom stepenika, što korisnicima ovog doma omogućava da uvek budu u formi. Drvo se kao preovlađujući materijal gradnje odlično uklapa sa okolnom šumom, pa se kuća stapa sa okruženjem na najprirodniji način. U kuću se ulazi kroz prostrani foaje, a veoma interesantno rešenje predstavlja činjenica da u kući nema hodnika, već se iz spavaćih soba direktno silazi u oblast dnevnog boravka, preko platforme koja je integrisana u njemu.

Plakarska kuhinja je modernog dizajna, i prema savremenom konceptu života, integrisana je u prostor dnevnog boravka. Sa frontovima bez ručki, odražava savršenu ravnotežu elegancije i praktičnosti. Trpezarija je tretirana kao središte doma, mesto neformalnog okupljanja prijatelja, ali i deljenja intimnih porodičnih trenutaka, i kao takva ona predstavlja vezu sa svim ostalim prostorijama u kući.

Iako se nalazi na severnoj strani, ovaj prostor je svojom dužom stranom ostakljen, sa naizmeničnim smenjivanjem kliznih i fiksnih portala, kako se ne bi ograničio impozantan pogled na grad u dolini. Bela je dominantna boja čitavog enterijera kuće. Načelo “potrebnog i dovoljnog” je strogo poštovano, jer  minimalistički principi ističu lepotu i vrednost prostora samog po sebi. //ek MARE JANKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No07

KLIJENT JE ŽELEO DA SVOJOJ PORODICI SAGRADI SAVREMENU KUĆU SA PROSTRANIM I SVETLIM ŽIVOTNIM PROSTOROM.

Plakarska kuhinja je modernog dizajna i prema savremenom konceptu života.

Kuća 205

KUĆA JE POSTAVLJENA NA OGROMNU STENU, OKRUŽENA ŠUMOM, TAKO DA NJENO PRISUSTVO. U PRIRODNOM AMBIJENTU JE I NE NARUŠAVA KRAJOLIK.
Kuća 205 sagrađena je na prirodnoj kamenoj platformi, koja je iskorišćena kao mala bašta. Autorski tim HARQUITECTES, iz Španije, i vlasnici zemljišta složili su se oko toga da smanje veštačko usecanje platformi u zemljištu i da maksimalno iskoriste prirodne terase. Jedina, veštački napravljena, površina je prilazna rampa, koja dijagonalno preseca teren kako bi ga spojila sa nivoom ulice. Unutrašnji raspored kuće baziran je na linearnom nizanju prostorija, različitih dimenzija. Time se stvaraju veliki otvoreni prostori, koji doprinose harmoniji i raznovrsnosti doživljaja, tako da kuća može funkcionisati kao veliki otvoreni prostor, ili prostor izdeljen na manje celine. Debeli sloj stena i dva betonska podupirača iskorišćeni su kao temelji kuće.

Betonski podupirači odvajaju kuću od zemljišta i tako joj obezbeđuju konstantno provetravanje. Ovakav sistem, takođe, omogućava efi kasno dimenzionisanje elemenata i stvaranje velikih lukova, čime se smanjuje zapremina temelja, a geometrija podražava prirodne forme. Smanjenjem zapremine elemenata, značajno se smanjuje količina utrošenih sirovina, energije potrebne za izgradnju, kao i emisije ugljen-dioksida. Suva montaža je jednostavna, brza i podrazumeva znatno manje korišćenje vode. Sve zajedno, u velikoj meri smanjuje trošak investicije i vreme potrebno za realizaciju projekta. Lamelirano drvo je obnovljiv materijal, koji može biti demontiran i recikliran, što znači da se njegov životni ciklus zatvara. Lamelirani drveni paneli mogu da ostanu vidljivi na podovima, zidovima i plafonima.

Instalacije su skrivene i obložene gips-kartonskim pločama na zidovima ispod kojih se distribuira sistem kroz kuću. Pored toga, zidovi u polovini soba su ostali sa vidljivom drvenom strukturom. Fasade su provetrene, sa završnom obradom od četinarskog drveta. Prozori su takođe zaštićeni pokretnim drvenim kapcima. Kuća je postavljena na ogromnu stenu, okružena šumom, tako da njeno prisustvo u prirodnom ambijentu ne narušava krajolik.// Više u EKO KUĆI No01

Drvena fasadna obloga od dasaka sa jednostavnim detaljima veza.

Enterijer – panelni drveni montažni elementi karakterišu i kompletan prostor enterijera.