Search
Close this search box.
congress

Igre bez granica

STIMULISANJE MLADIH UMOVA I TELA OBEZBEĐIVANJEM SATI I SATI MAŠTOVITOG IGRANJA JEDINA JE SVRHA NESVAKIDAŠNJE IGRAONICE ’PET POLJA’ KOJA SE NALAZI U ISTOIMENOJ ZAJEDNIČKOJ ZONI SUSEDSTVA U LEKSINGTONU. AUTORI SU IMALI ZADATAK DA NAPRAVE IGRAONICU KOJA ĆE DECU IZ KRAJA OKUPLJATI U SLOBODNOJ I BEZBEDNOJ IGRI, ISTOVREMENO RAZVIJAJUĆI NJIHOVU RADOZNALOST I KREATIVNOST.
U potpunosti izgrađena od drveta i postavljena na kosom terenu, struktura igraonice ’Pet polja’ je prilagođena maloj deci i njihovoj velikoj mašti, sa vratima, stepeništima i hodnicima koji ne vode nikuda, ali gde ih kroz aktivnosti i sopstvenu kreativnost ona povezuju sa svetom bezbrižne igre.

Projekat ’Pet polja’ je urbani mobilijar za dečju igru i istraživanje. Autori su želeli da izbegnu standardizaciju u korist slobodnog korišćenja i nesmetane igre. Ovo nesvakidašnje igralište podstiče i neguje maštu i kreativnost deteta, a i odraslih, kroz otkrivanje prostora. Prvenstveno je namenjeno dečjoj igri, ali je dizajnirano tako da se i odrasli u njoj mogu prisetiti detinjstva i uživati u bezbrižnoj igri i istraživanju sa decom. Osnovne namene su joj deljenje radosnih trenutaka, razvijanje mašte, istraživanje i igra, kao i razvoj kolektivnog duha.

Igralište se nalazi na lokaciji koja ima bogatu istoriju. Izgrađeno je na komadu zemljišta koje zajednički koriste stanovnici leksingtonske četvrti Pet polja (Five Fields) još od pedesetih godina prošlog veka, kada je biro The Architects Collaborative (TAC) odvojio ovu parcelu sa namerom da podstakne razvoj kolektivnog duha stanovnika stvaranjem prostora za okupljanje.

Od samog osnivanja, zajednica je brinula o ovom zemljištu i poštovala ga kao celinu. Autori dečjeg igrališta su ovim projektom želeli da duh zajednice i zajedništva održe živim. Igralište Pet polja je u tom smislu spomenik kolektivnom eksperimentisanju. Namena mu je je da razvija istraživački duh, maštu i kreativnost deteta.// ek MARKO VUKAJLOVIĆ – Više u EKO KUĆI No26