Search
Close this search box.
congress

Kuća sa unutrašnjim dvorištem

POLOŽAJ DNEVNE SOBE I TRPEZARIJE UPUĆUJE NA “ENGAVA” PROSTORNI KONCEPT TRADICIONALNE JAPANSKE KUĆE. ENTERIJER SE PRETAPA U EKSTERIJER ZAHVALJUJUĆI VELIKIM KLIZNIM STAKLENIM PANELIMA NA ULIČNOJ FASADI I KA ATRIJUMU. NESMETAN PRELAZ IZ UNUTRAŠNJEG U SPOLJAŠNJI PROSTOR POVEZUJE KORISNIKE SA AUTENTIČNIM OKRUŽENJEM.

Smeštena usred prirodnog rezervata u mestu Mandai, ova kuća je svom vlasniku podarila mir i spokojstvo kakvo se retko nalazi na ostrvu  tako blizu Singapura. Zanimljivo je da je vlasnik zahtevao od arhitekata da projektuju prizemni objekat na ostrvu gde je svaki santimetar zemljišta dragocen. Ovakav stav kosi se sa uobičajenom praksom da se maksimalno iskoristi dozvoljeni indeks izgrađenosti, odobren od strane gradske uprave za urbanizam. Kuća je projektovana u ortogonalnom rasteru, sa atrijumom u sredini. Istražujući mogućnosti i pomerajući granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, arhitekti su pokušali da sve prostorije koncentrišu oko zajedničkog dvorišta, formirajući na taj način prstenastu strukturu. Ovakav koncept je nastao u želji da se vlasniku kuće omogući da tokom večeri, nakon napornog posla, uživa na otvorenom i bezbednom prostoru unutar objekta.

Glavni ulaz u kuću je naglašen velikom konzolnom nadstrešnicom, koja uprkos svojim velikim dimenzijama ostavlja utisak lagane lebdeće forme. Učvršćena je pomoću zatega koje se ne vide iz perspektive posetioca, i izgleda kao da lebdi ispred prizmatičnog volumena objekta, ni malo ga ne opterećujući. Postoji još jedan ulaz u kuću, koji je intimniji, i nalazi se sa bočne strane objekta. Do njega se dolazi stazom od pravilno poređanih kamenih ploča kvadratnog oblika. Odavde se ulazi u kuhinju, koja je direktno povezana sa prostorom za roštiljanje.

Denivelacija prednjeg dela objekta na višu kotu je podređena još jednoj interesantnoj zamisli arhitekata – da postave klupe za sedenje sa obe strane prostora dnevnog boravka i trpezarije, celom dužinom bočnih zidova, sa ciljem da omoguće sedenje i uživanje u bašti dvorišta ispred kuće, kao i u atrijumu sa druge strane zajedničkih prostorija.//ek MARIJA VELOVIĆ – Više u EKO KUĆI No 07

IZGRADNJA PRIZEMNOG OBJEKTA NA OSTRVU GDE JE SVAKI SANTIMETAR ZEMLJIŠTA DRAGOCEN, KOSI SE SA UOBIČAJENOM PRAKSOM DA SE MAKSIMALNO ISKORISTI DOZVOLJENI INDEKS IZGRAĐENOSTI KOJI ODOBRAVA GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM.

Pojas oko kuće je posut sitnim belim kamenjem koje je na pojedinim mestima kombinovano sa zelenilom tako da čini zanimljive nepravilne oblike.

Jednostavan i prefinjen enterijer nije opterećen dekorativnim elementima, koji bi mogli da poremete sveden, uredan i ležeran ambijent.

Kuća sa unutrašnjim dvorištem

POLOŽAJ DNEVNE SOBE I TRPEZARIJE UPUĆUJE NA “ENGAVA” PROSTORNI KONCEPT TRADICIONALNE JAPANSKE KUĆE. ENTERIJER SE PRETAPA U EKSTERIJER ZAHVALJUJUĆI VELIKIM KLIZNIM STAKLENIM PANELIMA NA ULIČNOJ FASADI I KA ATRIJUMU. NESMETAN PRELAZ IZ UNUTRAŠNJEG U SPOLJAŠNJI PROSTOR POVEZUJE KORISNIKE SA AUTENTIČNIM OKRUŽENJEM.

Smeštena usred prirodnog rezervata u mestu Mandai, ova kuća je svom vlasniku podarila mir i spokojstvo kakvo se retko nalazi na ostrvu  tako blizu Singapura. Zanimljivo je da je vlasnik zahtevao od arhitekata da projektuju prizemni objekat na ostrvu gde je svaki santimetar zemljišta dragocen. Ovakav stav kosi se sa uobičajenom praksom da se maksimalno iskoristi dozvoljeni indeks izgrađenosti, odobren od strane gradske uprave za urbanizam. Kuća je projektovana u ortogonalnom rasteru, sa atrijumom u sredini. Istražujući mogućnosti i pomerajući granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, arhitekti su pokušali da sve prostorije koncentrišu oko zajedničkog dvorišta, formirajući na taj način prstenastu strukturu.
Ovakav koncept  je nastao u želji da se vlasniku kuće omogući da tokom večeri, nakon napornog posla, uživa na otvorenom i bezbednom prostoru unutar objekta. Stepenište vodi iz atrijuma na krovnu terasu. Ova tri elementa povezuje istovetno popločanje drvenim brodskim podom.

Denivelacija prednjeg dela objekta na višu kotu je podređena još jednoj interesantnoj zamisli arhitekata – da postave klupe za sedenje sa obe strane prostora dnevnog boravka i trpezarije, celom dužinom bočnih zidova, sa ciljem da omoguće sedenje i uživanje u bašti dvorišta ispred kuće, kao i u atrijumu sa druge strane zajedničkih prostorija. Klupe su napravljene od istih dasaka od kojih je sklopljen brodski pod u atrijumu i na krovnoj terasi. Ovakva dispozicija dnevne sobe i trpezarije upućuje na “engava” prostorni koncept tradicionalne japanske kuće.

Enterijer se pretapa u eksterijer zahvaljujući velikim kliznim staklenim panelima na uličnoj fasadi i ka atrijumu, omogućavajući nesmetan prelaz iz unutrašnjeg u spoljašnji prostor, što povezuje korisnike sa  autentičnim okruženjem. // ek MARIJA VELOVIĆ- Više u EKO KUĆI No07

BELA BOJA I OBILJE SVETLOSTI OSTAVLJAJU VIZUELNI UTISAK ČISTOTE, STVARAJUĆI SAVRŠEN AMBIJENT ZA ODMOR I OPUŠTANJE. MOŽETE PROVESTI SATE GLEDAJUĆI PAPERJASTE OBLAKE I OSETITI SPOKOJ MESTA I JEDNOSTAVNOST KOJOM OVA KUĆA ODIŠE.

ENTERIJER SE PRETAPA U EKSTERIJER ZAHVALJUJUĆI VELIKIM KLIZNIM STAKLENIM PANELIMA NA ULIČNOJ FASADI I KA ATRIJUMU, OMOGUĆAVAJUĆI NESMETAN PRELAZ IZ UNUTRAŠNJEG U SPOLJAŠNJI PROSTOR, ŠTO POVEZUJE KORISNIKE SA AUTENTIČNIM OKRUŽENJEM.

Jednostavan i prefinjen enterijer nije opterećen dekorativnim elementima koji bi mogli da poremete sveden i ležeran ambijent.