Search
Close this search box.
congress

Kuća od kamena: Petra

eko

Kuća za odmor raspolaže sa pet spavaćih soba i velikim dnevnim boravkom. Smeštena je u mestu Kakapetra, na ostrvu…

Letnjikovac

FORMA LETNJIKOVCA PODSEĆA NA LEVAK, ŠTO BI SE SIMBOLIČKI MOGLO TUMAČITI KAO ALEGORIJA „ULAZA“ ODNOSNO „PRETAKANJA“ JEDNOG OBLIKA PROSTORA U DRUGI, PRI ČEMU JE SAM LEVAK ZAPRAVO JEDAN NOVI, TREĆI – MEĐUPROSTOR. PROJEKAT U SVOJOJ SUŠTINI ODRAŽAVA IDEALNU RAVNOTEŽU IZMEĐU PRIRODNOG I STVORENOG, ODNOSNO ZATEČENOG I GRAĐENOG AMBIJENTA. IGRA DUALITETA PRISUTNA JE KAO NEPRESUŠNA INSPIRACIJA PODUHVATA.
Tepoztlan je gradić smešten u udolini između kamenitih litica, južno od Meksiko Sitija, na 50 kilometara udaljenosti od ove metropole. Poznat je po svom dobro očuvanom istorijskom jezgru i predivnoj, gotovo netaknutoj prirodi. Njegovi duboki kulturni koreni već decenijama privlače pisce, pesnike, slikare i muzičare, koji su se u njemu obreli kao u svom zavičaju ili utočištu tokom odmora. U ovakvom prirodnom i istorijskom kontekstu rodila se ideja za projektovanje odmarališta koje bi činio kompleks bungalova različite veličine i forme, namenjenih rentiranju na godišnjem, mesečnom ili dnevnom nivou. Prvi od ovih objekata, Tepoztlan Lounge, sagrađen je tokom 2012. godine i nosi obeležja centralnog komunalnog prostora za slobodno uživanje u prirodi. Specifičnost ovog objekta, smeštenog na velikoj i brižljivo odnegovanoj travnatoj površini, jeste upravo susret i sinteza kultivisane i divlje prirode.

Projekat se zasniva na tri odvojene funkcionalne jedinice. Svaka od njih namenjena je osnovnim čovekovim aktivnostima i definisana vrlo jasnom i jednostavnom arhitektonskom „kutijom“: prva sadrži otvoreni bar sa malom kuhinjom, a sa spoljašnje strane priključeni su toalet i svlačionica; druga je predviđena za dečju igru, ali se takođe može koristiti i kao soba za čitanje kada temperatura tokom noći padne; treća, čija je površina najveća, predstavlja prostor za dnevni boravak –  ograđeni, miran i udoban prostor za razgovor, druženje, gledanje televizije i sl.

Dizajn bazena je deo istog projektnog zahvata, te takođe izražava opredeljenost za snažnu karakterizaciju prostora. Njegova forma neodoljivo podseća na formu samog letnjikovca, i to u delu u kome  prati zalučenost gabarita, a svojim jajolikim oblikom se poistovećuje sa jednom od tipičnih tvorevina same prirode. // ek MARE JANAKOVA GRUJIĆ- Više u EKO KUĆI No08

ARHITEKTONSKO REŠENJE BAZIRA SE NA TRI „KUTIJE“ – SOBE KOJE SU SMEŠTENE U TEMENIMA JEDNAKOSTRANIČNOG TROUGLA, DOK JE PROSTOR MEĐU NJIMA BEZ ZIDOVA, DEFINISAN ZALUČENOM FORMOM KROVA I PODNOG POSTAMENTA.

Peta fasada objekta – ravan krov kroz koji neometano raste drveće originalno zatečeno na lokaciji.

Dnevni boravak sa kaminom i improvizovanim ležajem.

Letnjikovac

FORMA LETNJIKOVCA PODSEĆA NA LEVAK, ŠTO BI SE SIMBOLIČKI MOGLO TUMAČITI KAO ALEGORIJA „ULAZA“ ODNOSNO „PRETAKANJA“ JEDNOG OBLIKA PROSTORA U DRUGI, PRI ČEMU JE SAM LEVAK ZAPRAVO JEDAN NOVI, TREĆI – MEĐUPROSTOR. PROJEKAT U SVOJOJ SUŠTINI ODRAŽAVA IDEALNU RAVNOTEŽU IZMEĐU PRIRODNOG I STVORENOG, ODNOSNO ZATEČENOG I GRAĐENOG AMBIJENTA. IGRA DUALITETA PRISUTNA JE KAO NEPRESUŠNA INSPIRACIJA PODUHVATA.
Projekat se zasniva na tri odvojene funkcionalne jedinice. Svaka od njih namenjena je osnovnim čovekovim aktivnostima i definisana vrlo jasnom i jednostavnom arhitektonskom “kutijom”Č prva sadrži otvoreni barsa malom kuhinjom, a sa spoljašnje strane priključeni su toalet i svlačionica; druga je predviđena za dečju igru, ali se takođe može koristiti i kao soba za čitanje kada temperatura tokom noći padne; treća, čija je površina najveća, predstavlja prostor za dnevni boravak – ograđeni, miran i udoban prostor za razgovor, druženje, gledanje televizije i sl. Međutim, želja da se ova tri prostora međusobno povežu izrodila je glavnu osobenost projekta – tokom daljeg razvoja procesa projektovanja, inače zasnovanog na vrlo jednostavnom i logičnom geomterijskom rešenju, prostor je postao sliven, u najprisnijoj vezi sa prirodom, ali i zaštićen od njenih čudi.

Sam projekat odražava ideju prožimanja enterijera i eksterijera, pa čak i više od toga – on ima za cilj stvaranje svojevrsnog središnjeg prostora, „oživotvorenog praga“, koji zapravo postaje glavni prostor objekta. Granica između „spolja“ i „unutra“ nestaje, i na taj način se stvara nov i jedinstven arhitektonski entitet.

Forma objekta u celini podseća na levak, što bi se simbolički moglo tumačiti kao alegorija “ulaza” odnosno “pretakanja” jednog oblika prostora u drugi, pri čemu je sam levak zapravo jedan novi, treći – međuprostor. // ek MARE JANAKOVA GRUJIĆ- Više u EKO KUĆI No08

Dnevni boravak sa kaminom  i improvizovanim ležajem.

LETNJIKOVAC JE U PRAVOM SMISLU AUTENTIČAN ISEČAK PRIRODE, SMEŠTEN MEĐU ŽIVIM STABLIMA DRVEĆA IZMEĐU KOJIH SU POSTAVLJENI VISEĆI KREVETI OD KANAPA NAMENJENI DNEVNOM ODMORU.