L3 stona lampa

Stona lampa L3 se jednostavno kontroliše postavljanjem metalne loptice u različite magnetske prolaze na površini koja je napravljena od čvrstog monolitnog materijala crne boje.  Predstavljajući energetski izvor sistema, glatka reflektujuća lopta odgovarajuće težine poziva nas da se sa njom poigramo i svojom težinom nas vuče prema centru svetlosnog prstena. I svetlost i interfejs postaju protagonisti geometrijske igre. Autori iz berlinskog dizajn studija RLON stvaraju objekte i instalacije koje karakterišu minimalizam, interakcija i poetični pokreti. Njihovi radovi proističu iz posebnog interesa za metafiziku, prostornu spoznaju i eksperimente sa materijalima i procesima. Za lampu L3 autori kažu: ‘L3 lampa priča priču o putovanju do centra. O jedinstvu i razdvajanju. O simetriji i napetosti. L3 lampa se igra gravitacionim poljima. Ona je most od unutrašnjosti ka spoljašnjosti.’