Search
Close this search box.
congress

Kuća u Patagoniji

“MD HOUSE” PREDSTAVLJA PROSTRAN STAMBENI OBJEKAT SAGRAĐEN U NETAKNUTOJ PRIRODI, UZ PRIMENU SISTEMA PAMETNOG FUNKCIONALNOG DETERMINISANJA KOJE SE DIREKTNO I ISKRENO ODRAZILO NA FORMU OBJEKTA. ON ISTOVREMENO UNAPREĐUJE I OBOGAĆUJE SVOJ DIVLJI PRIRODNI AMBIJENT, KOLIKO I POZIVA NA NJEGOVO UPOKORAVANJE I NASELJAVANJE.
Kuća je građena od prirodnih materijala i sa ciljem da njena forma i gabarit podsećaju kao da su izrasli iz samog terena i prirode. No, osim ove, kod autora je istovremeno postojala i potpuno suprotna ideja – da se ovim graditeljskim poduhvatom jasno potcrta čovekova uloga u prirodi i ideja kuće kao čovekovog skloništa od Prirode.
Pet volumena predstavljaju prizmatične, međusobno različite forme – svaka je rotirana u odnosu na svoju osu pridržavajući se regulative o krovnom nagibu. Na taj način, volumen i njegova krovna površina stvaraju jedan apstraktni element, a potom su svih pet tih elemenata međusobno povezani različitim „konektorima“ koji u opštoj kompoziciji imaju ulogu „praznine“ odnosno „pauze“.

Kontrast između „punog“ i „praznog“, odnosno između prizmi i konektora, stvara ritam u kompozicionoj shemi kuće. Odvajanjem funkcionalnih volumena (dnevni boravak – trpezarija – spavaći blok – deo za zabavu i igru – spavaći blok) postignut je neprikosnoven osećaj udobnosti u domu. Autori projekta tvrde da se zapravo život u manjim prostorima pokazao kao lakši, a da odvojenost volumena omogućava njihovo nezavisno korišćenje i osamostaljivanje ljudi koji žive u kući.

Purizam i minimalizam unutrašnjeg prostora postavili su se kao jedina logična rešenja u koncepciji enterijera. U ovom domu čovek ima SVE, ali ukoliko bismo to izrazili kroz brojčano stanje mobilijara, opreme, upotrebljene materijale, količinu enterijerske obrade, činjenice nas ne bi odvele dalje od najminimalnijeg mogućeg modela enterijerskog opremanja i uređenja. U ovakvom domu čovek je okrenut samo prirodi i sebi, i bez obzira što svoj odnos prema Naturi zasniva kroz dihotomiju ideje kuće, on živi u skladu sa njom i njenim zakonima.// ek MARE JANAKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No15

Kuća u Patagoniji

“MD HOUSE” PREDSTAVLJA PROSTRAN STAMBENI OBJEKAT SAGRAĐEN U NETAKNUTOJ PRIRODI, UZ PRIMENU SISTEMA PAMETNOG FUNKCIONALNOG DETERMINISANJA KOJE SE DIREKTNO I ISKRENO ODRAZILO NA FORMU OBJEKTA. ON ISTOVREMENO UNAPREĐUJE I OBOGAĆUJE SVOJ DIVLJI PRIRODNI AMBIJENT, KOLIKO I POZIVA NA NJEGOVO UPOKORAVANJE I NASELJAVANJE.
Objekat se nalazi u predelu Patagonije u Argentini. Patagonija, živopisna ravnica smeštena istočno od Anda, predstavljala je, zahvaljujući svojim geografsko-geološkom karakteristikama, vrlo kompleksno polazište u procesu projektovanja autorskog arhitektonskog tria ALRIC-GALINDEZ-LLOVERAS. Za neposrednu lokacija objekta izabrana je padina sa vizurama prema jezeru Gutierez, lokalnoj Katedrali i planinama Oto. Bogate vizure, ali i potpuno nenaseljeni teren u netaknutoj prirodi, navode na duboko razmišljanje o odnosima između objekta i ambijenta, ali i zapitanost o načinu i kvalitetu života pojedinca u tom prostranom domu. Sami autori izjasnili su se da su tokom postavljanja fundamentalne koncepcije projekta tragali za objektom u kome je ljudsko bivstvovanje manifestovano apstraktnom geometrijom, koja bi na svojevrstan način unapredila prirodu oko sebe.

Dihotomija osnovne zamisli projekta, zasnovanog sa jedne strane na kontrastiranju i gotovo negiranju okolnog pejzaža, a sa druge na nadogradnji i unapređivanju istog, predstavljala je lajt-motiv odnosno putokaz tokom projektovanja, i svaki autorski potez i postupak mogu se objasniti i protumačiti preko ovog aksioma.

Kuća je podeljena na nezavisne volumene koji su povezani zatvorenim  prostorima najneposrednije izloženih prirodi. Tih volumena ima pet, i svaki od njih definisan je jednom funkcijom kuće koja je od vitalne važnosti za čoveka. Prostorne jedinice između ovih volumena predstavljaju fluidne staklene kubuse sa funkcijama stepeništa, hodnika, predsoblja, „toplih mostova“. Tako, pristup u bilo koju funkcionalnu jedinicu kuće podrazumeva prisan kontakt sa prirodom – nebom, svetlošću, vegetacijom i samim prirodno zatečenim tlom. Momenat potpune izloženosti prema okolini biva već u sledećem trenu smenjen osećajem pronalaska spasa, utočišta u samoj kući. Pojedinac istovremeno postoji i kao deo okruženja, i kao njegov posmatrač kroz ram prozora.

Dominantan materijal eksterijera je drvo, obrađeno tako da odoleva vremenskim uslovima. Prirodni materijal i način obrade ne odskaču vidno od modela koji se već vekovima koristi u ovoj graditeljskoj temi. Međutim, tamno braon, gotovo crna boja završne obrade fasadnog drveta, jasno izdvaja objekat iz njegovog ambijenta.

BOGATE VIZURE, ALI I POTPUNO NENASELJENI TEREN U NETAKNUTOJ PRIRODI, NAVODE NA DUBOKO RAZMIŠLJANJE O ODNOSIMA IZMEŽU OBJEKTA I AMBIJENTA ALI I NA ZAPITANOST O NAČINU I KVALITETU ŽIVOTA POJEDINCA U TOM PROSTRANOM DOMU.

Purizam i minimalizam unutrašnjeg prostora postavili su se kao jedina logična rešenja u koncepciji enterijera. U ovom domu čovek ima SVE, ali ukoliko bismo to izrazili kroz brojčano stanje mobilijara, opreme, upotrebljene materijale, količinu enterijerske obrade, činjenice nas ne bi odvele dalje od najminimalnijeg mogućeg modela enterijerskog opremanja i uređenja.//
ek MARE JANAKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No15

Geometrijska dispozicija objekta jednim delom kompozicionih elemenata oštro prkosi konstituciji terena, dok ga drugim pokorno prati.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/arhisola/public_html/eko/novo/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_gallery.php on line 113