Search
Close this search box.
congress

Izvan fokusa

Ko smo mi? Da li smo onakvi kakvi mislimo da jesmo, ili smo onakvi kakvim nas drugi vide? Da li je odraz u ogledalu naš pravi lik, ili postoji neki objektivniji izgled?
Preispitivanje sebe i predstavljanje svoje ličnosti  tema je izložbe “Izvan fokusa”  Bogdana Bo Mak Maksimovića. Pronalaženje mesta gde se sukobljavaju naše predstave o sebi i viđenje nas od strane drugih, ima za cilj da nas natera da prepoznamo šta se na tim mestima nalazi izvan fokusa.
Ovoj temi i pitanjima autor pristupa koristeći dupli portret, predstavljajući modele an fas i iz profila. Model okrenut ka nama  postavljen je ispred i bliži nam je, dok je model iz profila njegov odraz u ogledalu. Međutim, tamo gde se očekuje da model anfas bude jasan, on je često nedovršen i mutan. Sa druge strane, model iz profila, iako u drugom planu, izoštreniji je i detaljniji. Autor ovo čini namerno, kako bi, prikazujući likove suprotno od očekivanog, ilustrovao pitanja kojima se bavi. Prednji modeli stoga deluju izolovano i izopšteno iz okruženja, dok su zadnji zarobljeni u ramu ogledala.
Bo Mak je izabrao tehniku pastel na papiru, koja mu omogućava da postigne mirnoću kroz blage prelaze i meke kontraste. Crtajući prstima, autor je dolazio u neposrednu vezu sa svojim radovima, dokazujući da je lično preispitivanje intiman i tanan proces. // ek DR DIJANA MILAŠINOVIĆ MARIĆ- Više u EKO KUĆI No07