Kuća od eko-sandwich panela

LJUBOMIR MIŠČEVIĆ NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU
RED.PROF.ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL.ING.ARH. JE JEDAN OD VODEĆIH STRUČNJAKA PROJEKTANATA, ISTRAŽIVAČA, SAVETNIKA I PREDAVAČA U PODRUČJU ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA, U OBLASTI URBANIZMA I IZGRADNJE, POSEBNO U NAJNAPREDNIJOJ ENERGETSKI EFIKASNOJ NOVOGRADNJI I OBNOVI U INOVACIJSKIM PROJEKTIMA U HRVATSKOJ I EVROPSKOJ UNIJI. OVLAŠĆENI JE ARHITEKTA, URBANISTA (HKA) I IMA LICENCU ZA RAD NA NEPOKRETNOJ KULTURNOJ GRADITELJSKOJ BAŠTINI (MINISTARSTVO KULTURE RH). OSNIVAČ JE I ŠEF BROJNIH SEKCIJA, ODBORA I UDRUŽENJA. UREDNIK JE I ČLAN UREDNIČKOG ODBORA BROJNIH DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNIH ČASOPISA. OSNIVAČ JE ODBORA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I ODRŽIVU ARHITEKTURU U HRVATSKOJ KOMORI ARHITEKATA (HKA). VIŠEGODIŠNJI JE ORGANIZATOR, UČESNIK I MODERATOR BROJNIH DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNIH I NAUČNIH SEMINARA, RADIONICA I KONFERENCIJA.
U hrvatskom gradu Koprivnici, nakon prve inovativne Zelene javne nabavke koju je sprovela Agencija za društveno podsticajnu stanogradnju, započela je realizacija projekta ECO-SANDWICH®. Radi se o naselju od 12 višeporodičnih kuća koje će biti sagrađene upotrebom novog tipa prefabrikovanih fasadnih panela koji nose naziv upravo fasadni panel nastao je kao rezultat saradnje Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i industrije.

Panel je ventilisan, a srž njegove inovativnosti leži u upotrebi recikliranih materijala kao zamene za prirodni agregat. Velika količina građevinskog otpada odlaže se na deponije, a njegovom reciklažom mogu se dobiti novi sastavni delovi spremni za dalju upotrebu. U ovom slučaju toplotna provodljivost betona sa opekom kao agregatom za 45% je niža u odnosu na toplotnu provodljivost betona sa prirodnim agregatom. Konstruktivni sloj panela (12cm) proizvodi se od recikliranog betona i agregata, a fasadni sloj (6cm) od betona sa recikliranom opekom i može se bojiti po želji. Fasadni sloj od termoizolacije od mineralne vune debljine 20cm razdvaja ventilisani sloj od 4cm. Jedan od slojeva panela ECO-SANDWICH® je i termoizolacija debljine 20cm, od mineralne vune proizvedene inovativnom tehnologijom Ecose®, takođe od recikliranih materijala i bez upotrebe štetnih materija kao što su butan, formaldehid, pentan, fenol ili akril.

Sama kuća osmišljena je kao pasivni solarni objekat sa tri stana, od kojih svaki ima svoj vrt, kao i priključak na gradsku elektro i vodovodnu mrežu. Severna fasada sadrži minimalne, uzane otvore kako bi unutrašnjost zaštitila od gubitka energije, dok je južni deo kuće velikim prozorima, terasama i lođama otvoren ka spoljašnjosti radi maksimalnog iskorišćenja sunčeve energije. Prva izgrađena kuća oblikovana je tako da koristi sva tipična rešenja detalja – ravan krov, lođe, ugaone detalje, fasadne detalje, konzole, ugaone prozore.// ek JELENA BLAGOJEVIĆ – Više u EKO KUĆI No16

Svaka stambena jedinica ima svoj ulaz u svoj vrt

Kamen, more i maslina

VILA MASLINA, SAVREMENO ARHITEKTONSKO DELO UOKVIRENO IDILIČNOM PRIRODOM, SUPTILNO SE UKLAPA U PREDEO TEŽEĆI OSTVARENJU ORGANSKE POVEZANOSTI SA PEJZAŽEM KAKO KROZ VOLUMEN TAKO I IGROM ODNOSA INTROVERTNO/EKSTROVERTNO, SAKRIVENO/IZLOŽENO. ONA NA SOFISTICIRAN NAČIN OBJEDINJUJE PRIRODU, SAVREMENU ARHITEKTURU I TRADICIJU I NUDI NAGLAŠENU SLIKOVITOST I OTUĐENOST OD BUČNE CIVILIZACIJE.
Olive House je projektovana kao porodična vila na ostrvu Pag u Hrvatskoj. Ova neverovatna kuća dualiteta i kontrasta sjajan je primer savremenog dizajna zgusnutog u bogat zeleni okoliš uz samu obalu mora. Primeren odnos prema lokalnom kontekstu od osnovne ideje do detalja ono je što kuću čini jedinstvenom.
NADOVEZIVANJE NA LOKALNI KONTEKST
Ova kuća svojim ukupnim arhitektonskim izrazom pomera granice ustaljenih načina delovanja i uvođenja savremene arhitektonske intervencije u postojeće okruzenje i tradiciju. Arhitekti su iskoristili i istakli sve kvalitete lokacije kao što su južna orijentacija zemljišta, pogled na more, blaga mediteranska klima, paško nasleđe gradnje kamenom, tradicija upotrebe drvene građe i autohtona dalmatinska flora.

UVOĐENJE PRIRODE U PROSTOR
Kompaktna i zatvorena opna skriva u svojoj unutrašnjosti stakleni atrijum u kojem raste maslina. Atrijum predstavlja srce kuće, mesto gde nestaje granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg. Uključivanje flore u sami dizajn doprinosi osecaju harmonije i predstavlja vrhunac potrage arhitekata za idealnim spojem prirodnog i izgrađenog. Krov kuće je ravan, ozelenjen sa osam vrsti seduma različitih boja i doba cvetanja. Značajan aspekt projekta čini parterno uređenje koje je tretirano kao integralni deo kuće. Oblikovana je nova topografija parcele. Terase mediteranskog vrta zidane crvenim paškim parparotom penju se na nivo od 19 metara iznad mora odakle se pruža izvanredan pogled. Osim crvenih parparot zidova, doživljaju objekta kao sinteze arhitekture i prirode doprinose i drvene palube, bele betonske ploče velikog formata i površine pokrivene autohtonim biljnim vrstama.

LAKOĆA I OTVORENOST AMBIJENTA
U funkcionalnom smislu primenjen je koncept fluidnosti prostora, koji rezultira otvorenošću i adaptibilnošću ambijenta. U gornjoj etaži oko atrijuma smešteni su osnovni stambeni sadržaji-prema padini kuhinja sa trpezarijom, terasa i letnja kuhinja, a prema moru dnevni boravak sa lebdećom drvenom palubom. Hodnik oko atrijuma je glavna kućna komunikacija na koju se vežu ulazni sklop, stepenište, radna soba i garaža kao i tri spavaće sobe sa kupatilima. U donjoj etaži su smešteni dodatni sadržaji – vinoteka, tehnički prostor , wellness i teretana.

Fleksibilnost prostora, osim u organizacionoj šemi, ogleda se i u sistemu klizećih drvenih žaluzina koje omogućavaju promenu ambijenta i unose dinamiku i vedrinu. Pozicioniranjem atrijuma kao centralnog elementa, načinom povezanosti sa svim ostalim prostorijama i višesmernim rasprostiranjem vizura prema spoljašnjosti, poštuje se princip negovanja mirnog porodičnog života, pa je atmosfera kojim odiše ova kuća svedena i ozbiljna, a istovremeno umirujuća.// ek VESNA FILIMONOVIĆ – Više u EKO KUĆI No16

Atrijum u kome raste maslina predstavlja srce kuće, mesto gde nestaje granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg.

Fleksibilnost prostora, osim u organizacionoj šemi, ogleda se i u sistemu klizećih drvenih žaluzina koje omogućavaju promenu ambijenta i unose vedrinu.

Vikendica od slame

SAVREMEN I INOVATIVAN PRISTUP GRADNJI SLAMOM OMOGUĆAVA DA NOVE I STARE OBJEKTE NAČINIMO DUGOTRAJNIM I ODRŽIVIM, KORISTEĆI SVE PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVAJ ORGANSKI I OBNOVLJIVI MATERIJAL.
Upotreba slame za gradnju kuća kod nas se još uvek smatra arhaičnom. Međutim, inovativni pristup gradnji slamom, čvrsto baziran na održivoj, ’’zelenoj’’ kulturi i tradicionalnim načinima upotrebe balirane slame, doneo je građevinskoj industriji mnogo novih i korisnih ideja o energetskoj efikasnosti jednog objekta, pokazujući tako i odgovornost prema prirodnoj sredini u kojoj se on nalazi. Slama je prirodan, ekološki materijal koji se lako modifikuje, dovoljno je fleksibilan da se koristi na više načina, a opet dovoljno čvrst, izdržljiv i lak za održavanje a služi kao odlična termička izolacija. Izuzetan odnos prema krajoliku u smislu njegove topografije, fizičkih i prostornih komponenti, pokazao je arhitekta Davor Mateković iz arhitektonskog biroa PROARH prilikom projektovanja novog izraza jedne jednostavne zagorske ’’hiše“ i njenog pretvaranja u vlastiti letnjikovac.

Na gusto pošumljenoj parceli stajala je elementarna vernakularna drvena kuća sa tremom i krovom nagnutim pod uglom od 45 stepeni. Pažljivom i suzdržanom razradom projekta sačuvana je memorija, kao i poštovanje prema narodnom građevinarstvu zagorskog kraja.
Objekat je obnovljen tako što su tokom izrade projekta uzete u obzir karakteristike lokalnog nasleđa i dizajna. Zadržani su postojeći gabariti kuće, dok je trem zamenjen staklenom ’’kockom’’. Kako bi se povećala južna izloženost vikendice, velika staklena površina kliznim pokretanjem izlazi iz gabarita objekta, formirajući tako još jedan ulaz u kuću. Ovim otvaranjem omogućena je interakcija unutrašnjih i spoljnih prostorija.

Vikendica se sastoji od tri etaže: podruma, prizemlja i sprata. Dnevni boravak, trpezarija i kuhinja se nalaze u prizemlju i raspoređene su prema tradicionalnom sistemu organizacije zajedničkog prostora, sa ognjištem u sredini, dok se spavaće sobe nalaze na prvom spratu. Pristupna staza je izvedena od starih panjeva, kao i sama ograda, što prilaz kući čini izuzetno zanimljivim. Kameni postament objekta je zadržan, a sa redizajnirane terase koja je takođe obložena drvetom pruža se  pogled na impresivni pejzaž Zagorja.

VIKENDICA POSTAJE “ORGANSKA” ZGRADA, LAKO OBNOVLJIVA ZAHVALJUJUĆI UPOTREBI LOKALNO RASPOLOŽIVIH RESURSA, KOJA SE VREMENOM MENJA I DIŠE, ŠTO REZULTIRA KVALITETNIJIM VAZDUHOM U PROSTORIJAMA I STVARA ZDRAVIJU ŽIVOTNU SREDINU.

Krovni pokrivač od slame zamenjen je novim, i produžen  na fasadu objekta, dok su zabati napravljeni od drveta. U ovoj kući vlada prijatna mikroklima, a njeni zidovi od slame obezbeđuju prirodnu filtraciju i razmenu vazduha u prostorijama. Prednost ovakvih kuća je višestruka, počev od dobro rešene termičke i zvučne izolacije, pa sve do optimalnih vrednosti ostalih životno važnih parametara prostora.// ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No10

Kako bi se povećala južna izloženost vikendice, velika staklena površina klizeći izlazi iz gabarita objekta.

Kuća promišljene arhitekture

PORODIČNA KUĆA NAPRAVLJENA OD EKOLOŠKIH MATERIJALA PREDSTAVLJA IDEALAN DOM ZA LJUBITELJE TRADICIONALNE I ODRŽIVE ARHITEKTURE. SPAJANJEM NARODNOG I MODERNOG GRADITELJSTVA NASTALA JE SAVREMENA KUĆA, ZDRAVA ZA ŽIVOT.
KUĆA JE ODLIČAN PRIMER PROMIŠLJENE ARHITEKTURE, KOJA SE SKLADNO UKLAPA U SPOLJNI PROSTOR.
Nedaleko od Zagreba, u okolini Bistre, na parceli od 2.000 m2, nalazi se kuća porodice Zajec, u okolini tipičnoj za ruralni severozapad Hrvatske. Parcela je pretežno ravna, smeštena na području Parka prirode “Medvednica”, sa pogledom prema zapadu, koji seže daleko preko polja.
U želji da izbegnu bučan i neurotičan ritam gradskog života i da postignu oslobađanje od zagađenosti svake vrste, mladi bračni par Zajec se odlučio na život u prirodi, i tako je nikla ova neobična kuća, koja privlači poglede svakog prolaznika, jer ni po čemu ne liči na tradicionalne drvene kuće. Drvena arhitektura je već odavno kod nas potpuno zapostavljena. A ovaj objekat je primer vraćanja prirodnim materijalima iz našeg neposrednog okruženja. Vlasnica i arhitekta, Marina Zajec, zaljubljenik u tradicionalnu arhitekturu, ostvarila je klasičnim arhitektonskim elementima, ali i svojom kreativnošću, savremenu modernu građevinu, zdravu za život.

Pored modernog izgleda, ova kuća ima još jednu specifičnost, a to je upotreba slame kao visokoizolacionog prirodnog građevinskog materijala. Slamu su sakupljali baliranjem na vlastitim poljima i u saradnji sa lokalnim stanovništvom. Samostalno su pratili izradu drvene obloge pročelja – od vađenja balvana iz šume do obrade drveta. Kuća je, može se reći, njihov ručni rad. Dok se Marina bavila razradom projekta, njen suprug Miro Zajec, po zanimanju agronom, brinuo se o nabavci materijala i izvođenju radova.

Drvena fasada se svojim oblikom i odabirom materijala razlikuje od okolnih kuća. Krov je neobične forme, a zahvaljujući odgovarajućem nagibu i materijalizaciji, nema opasnosti od gomilanja snega i kišnice.
Ova kuća od drveta i slame je odličan primer promišljene arhitekture, koja je i po svome enterijeru u skladu sa okolinom.

KUĆA JE ODLIČAN PRIMER PROMIŠLJENE ARHITEKTURE, KOJA SE SKLADNO UKLAPA U SPOLJNI PROSTOR.

Kuća je koncipirana tako da su prostori dnevnog boravka u prizemlju, orijentisani ka zapadu, dok su spavaće sobe na spratu. Podrum je izveden uobičajeno, sa armirano-betonskom konstrukcijom, a ima namenu pomoćnih prostorija. Prizemlje i sprat su u potpunosti napravljeni od drveta. Na aksonometrijskom prikazu noseće drvene konstrukcije jasno se vidi način slaganja elemenata.// ekIVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No03

Grejanje je rešeno samo jednom pećnicom na drva, postavljenom u dnevnu prostoriju, koja istovremeno služi kao centralno grejanje vode u kupatilima.