Search
Close this search box.

O antipodima

O inspiraciji koja ju je vodila umetnica kaže:
”Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma 1.Mojsijeva 1,1.31”
MAPA SVETA – Omeđiti potencijalno beskonačnu podlogu zvezdanog neba, prikazati svet u času nastanka, deo zemlje, simboličan pejzaž vrta, uokviren vodenom trakom okeana. U potrazi za likovnim rešenjima ovog prizora na slikama minijatura, fresaka, mozaika, moju maštu zaokupljali su kosmogonijski mitovi, apokrifni i mistični tekstovi o rađanju kopna, brdovitog pupka sveta iz vodene kolevke. Od antičkih filozofa, do najvećih umova novog doba, kod nas Njegoša, Luča.
ANTIPOD je samo šala učenih ljudi, koji svoj duh dobrovoljno vežbaju na neverovatnim stvarima. Na mojoj grafici antipodi oživljavaju sliku čoveka kao mikrokosma, a dušu kao božansku iskru. Značenje ovog pojma je šaljiva ilustracija nemogućeg položaja, “dva čoveka stoje sa suprotnim stopalom jedan nasuprot drugom, ne možemo zamisliti oba da stoje (uspravno), ma kakav bio element na kome su postavljeni: zemlja, voda, vatra, vazduh”, a vezuje se za neobičnu ličnost Kozme Indikoplova, slavnog moreplovca i istoričara iz VI veka. Neverovatna minijatura Antipoda bila je deo repertoara srednjevekovnih rukopisa koji su ilustrovali putopis Hrišćanske Topografije, i postala je deo kompozicije na mojoj grafici.
MINIJATURA  – Zgusnuti toplotu Sunca u seme, najmanji pokretač života, pojačati tkanje i snagu boje, zašititi unutarnju lepotu. Ona nam pruža utočište kao što školjka pruža sigurnost svom stanaru. Najdirljiviji je, verovatno, onaj organski element školjke koja iz sebe uobličava svoj pokrivač čudesne lepote, takve čvrstine koja oneobičava stvarnost. Oslobađanje mekušca iz ove kućice  nameće nam analogije sa dušom koja se u svom larvalnom obliku priseća božanskog porekla. // ek DR DIJANA MILAŠINOVIĆ MARIĆ- Više u EKO KUĆI No07