Search
Close this search box.
congress

Fragmentacija

Izložba ФRAGMENTACIJA predstavlja rezultat analitičke studije o vizuelnom opažanju kompozitne grafičke forme čija celovita slika formira karakteristične znakove ћириличног i latiničnog pisma, odnosno rimskog alfabeta. Studija je bazirana na primeni principa geštalt psihologije (nem. Gestalt – dobra forma) koji se zasnivaju na holističkom posmatranju vizuelnih senzacija. Kako teorija geštalta ističe jednostavnost forme kao primarni preduslov njenog opažajnog kvaliteta, osnovni cilj istraživanja postaje problematizacija ovog stanovišta i njegovo reinterpretirano pozicioniranje u savremenom kontekstu. Primaran fokus usmeren je ka redefiniciji osnovnih geštaltnih zakona (zakoni: bremenitosti, blizine, kontinuiteta…), gde se njihovom specifičnom implementacijom na autentičan oblik odabranih slovnih znakova iniciraju dinamičke slike, ali i jasne grafičke informacije. Remodulacijom geštaltnih principa nastoji se istaći njihova legitimna upotrebljivost u kontekstu savremene produkcije sintetizovane vizuelne poruke, koja indikuje kompleksnost vizuelnih komunikacija i masmedija današnjice, gde sam geštalt postaje latentan.
Takođe, cilj projekta jeste popularizacija ћирилице, jer se na specifičan način stavlja akcenat na autentičnost i grafički potencijal slovnih znakova ћириличног pisma jednako kao i rimskog alfabeta. Na taj način formira se jasna paralela i ekvivalencija između vizuelnih kapaciteta ћирилице sa jedne, i latinice sa druge strane, čime se sugeriše opravdanost i svojevrsna potreba primene ћириличног pisma u savremenim grafičkim i vizuelnim komunikacijama kao prepoznaljivog i autohtonog grafičkog i estetskog izraza. Postavka je realizovana u formi 12 uramljenih digitalnih grafika, formata 70 x 70 cm, koje prikazuju vizuelno фragmentisane pojedinačne slovne znake. (V. Kovač, decembar 2012. god.)// ek DR DIJANA MILAŠINOVIĆ MARIĆ- Više u EKO KUĆI No07