Search
Close this search box.
congress

Sauna na obali mora

SAUNE SU DEO FINSKE KULTURE I FINSKOG NACIONALNOG IDENTITETA. NA 5,4 MILIONA FINACA DOLAZI 3,3 MILIONA SAUNA. JAVNE SAUNE SU BILE UOBIČAJENO PRISUTNE U GRADOVIMA, ALI KAKO DANAS VEĆINA NOVIH STANOVA IMA SOPSTVENE SAUNE, BROJ JAVNIH SAUNA DRAMATIČNO SE SMANJIO. IPAK, OSEĆAJ ZAJEDNIŠTVA POSTAJE SVE VAŽNIJI DEO NOVE URBANE KULTURE, PA JAVNE SAUNE PONOVO POSTAJU POPULARNE.
Inicijativa za gradnju javne saune Loyly, čiji naziv na finskom znači ’vodena para’, potekla je od gradske uprave grada Helsinkija. Nalazi se u nekadašnjoj industrijskoj zoni Helsinkija, Hernesaari, na obali mora. U Hernesaariju se nalazi luka, pa je grad želeo da aktivira ovo područje novim sadržajima i atrakcijama za posetioce. S obzirom da će se obala vremenom menjati kako se grad bude razvijao, gradske vlasti su nastojale da za izgradnju javne saune izaberu područje na kome će obala ostati približno onakva kakva je trenutno. Projekat  javne saune Loyly započet je 2011. godine. Nažalost, pratile su ga brojne nezgode. Koncept nije bio finansijski održiv, tako da je prvi klijent napustio projekat. Projekat je nastavljen sa drugim klijentom i razvijena je plutajuća sauna, ali se ova zamisao pokazala tehnički neizvodljivom. Razvijen je novi koncept razuđene slobodne forme. Kada su konačno obezbeđena sredstva, radovi na izgradnji javne saune su počeli. Parcela se nalazi u priobalnom delu grada koji će biti deo šireg Helsinškog parka. Nastojalo se da volumen ostane što je moguće manji, tako da ne blokira pogled iz budućih stambenih blokova. Umesto konvencionalne zgrade, izgrađen je jednostavan fasetiran objekat koji pripada parku. Kada drvena građa vremenom posivi, sauna će  podsećati na stenu na obali mora.

Arhitektonska ideja je jednostavna: pravougaona crna kutija sadrži tople prostore koji su prekriveni drvenim plaštom slobodne forme. Drvena struktura napravljena je od toplog tretiranog bora i nije samo dekoracija, već ima svoju funkciju – korisnicima saune pruža vizuelnu privatnost. Lamele ne ograničavaju pogled iz unutrašnjosti, već funkcionišu kao venecijanske žaluzine i blokiraju samo  poglede spolja. Drvena spoljašnja struktura formira intimne terase između kosina koje služe kao mesta za sedenje, a istovremeno štiti zgradu od uticaja oštre klime. Unutrašnjost je zašitićena velikim staklenim površinama koje doprinose smanjenju potrošnje energije za grejanje i hlađenje zgrade. Osim toga, drvena zaštitna struktura formira stepenice koje vode do krova i terase na vrhu zgrade. Objekat istovremeno predstavlja veliko otvoreno gledališe za aktivnosti na terenima budućeg sportskog centra na moru.

Velika drvena terasa jednim delom izlazi na more, tako da se sa nje može slušati huk morskih talasa pod nogama. Za izgradnju saune upotrebljeno je više od 4.000 dasaka. Objekat se sastoji iz javne saune i restorana. Iz saune i drugih prostorija pruža se zanimljiv pogled na gradski centar sa jedne, i na otvoreno more sa druge strane. Atmosfera je mirna, a prostorije su oskudno osvetljene. Za izgled enterijera restorana  zaslužan je Joanna Laajisto Creative Studio, koji  je želeo da dizajnira prostor komplementaran arhitekturi zgrade.

Objekat istovremeno predstavlja veliko otvoreno gledališe za aktivnosti na terenima budućeg sportskog centra na moru.

Ljudi se osećaju najudobnije kada sede leđima okrenuti  zidu. Rešenje je bilo da se izgradi podignuta platforma za bar koja deli prostor na dve zone. Drvena platforma učvršćuje dugačku sofu sa koje se pruža pogled na more. Glavni materijali koji su korišćeni u enterijeru su crni beton, skandinavska breza, crni metal i vuna. O održivosti objekta se takođe vodilo računa. Zgrada se zagreva daljinskim grejanjem, a električna energija se proizvodi uz pomoć energije vetra. Loyly sauna je prva FSC-sertifikovana zgrada u Finskoj i druga u Skandinaviji.// ek TIJANA JANKOVIĆ – Više u EKO KUĆI No27

Zgrada kompanije paf

HANS MURMAN NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU.
KAO OSNIVAČ STUDIJA MURMAN ARCHITECTS, HANS IMA VELIKO ISKUSTVO SA PROJEKTIMA VELIKIH RAZMERA I SLOŽENOSTI. NJEGOV OPUS RADOVA OBUHVATA JAVNE I POSLOVNE ZGRADE, STAMBENE OBJEKTE, PRIVATNE VILE I LETOVALIŠTA, KAO I PROJEKTE REKONSTRUKCIJA, UREĐENJA ENTERIJERA I IZRADE MASTER PLANOVA. STUDIO MURMAN ARCHITECTS SE NALAZI U STOKHOLMU, I ČINI GA TIM OD 27 ARHITEKATA, DIZAJNERA ENTERIJERA I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA. HANS MURMAN JE DIPLOMIRAO NA KRALJEVSKOM TEHNIČKOM INSTITUTU U STOKHOLMU 1975. GODINE. NAKON ŠTO JE STEKAO ISKUSTVO KAO ARHITEKTA U STUDIJU HANS BORGSTROM ARCHITECTS, 1981. GODINE HANS POSTAJE ZVANIČNI PARTNER I ZAPOČINJE SVOJU SAMOSTALNU PRAKSU. HANS REDOVNO IDE NA STUDIJSKA PUTOVANJA ŠIROM EVROPE, AZIJE I AMERIKE, GDE JE I ČEST PREDAVAČ. TAKOĐE, PREDAJE U ŠKOLAMA ARHITEKTURE U ŠVEDSKOJ, ČLAN JE ŠVEDSKE KRALJEVSKE AKADEMIJE LEPIH UMETNOSTI I ANGAŽOVANI JE ČLAN ŽIRIJA NA NEKOLIKO ARHITEKTONSKIH TAKMIČENJA. VOĐENI DRUGAČIJIM UVIDOM U ORGANIZACIJU POSLOVNOG PROSTORA I OSLOBOĐENI STEGA TRADICIONALNOG POIMANJA RADNOG MESTA, MURMAN ARKITEKTER DIZAJNIRALI SU OBJEKAT KOJI STIMULIŠE MEĐULJUDSKE ODNOSE, NADAHNJUJE I POSPEŠUJE KVALITET RADA. OTVOREN ZA RAZLIČITE INTERVENCIJE, OVAJ OBJEKAT OŽIVLJAVA LJUDSKU VOLJU I ARTIKULIŠE TRODIMENZIONALNU VIZIJU ZA UNAPREĐENJE I PROMENU PROSTORA.

Kao svedok tendencije da se prostor grubo osvaja zarad profita i da njegov oblik odaje haotičnu sliku u kojoj čovek postaje prosta činjenica a ne humano biće i gde se ostvaruje lični interes na štetu opšteg i zajedničkog, finska gejming kompanija Paf angažovala je arhitekte iz biroa Murman Arkitekter da projektuju novo sedište kompanije usmereno ka uštedi energije i uspostavljanju zdrave radne sredine koja stimulativno utiče na produktivnost i u kome se zaposleni neće osećati kao zatočenici sopstvene profesije. U tome su im pomogli dizajner enterijera Betin Ingves i ekspert za pasivne kuće Hansom Eekom. Visok stepen otvorenosti prostora sposobnog da se u skladu sa promenama i sam transformiše, transparentnost i zdravo okruženje samo su neke od karakteristika poslovnog prostora koji prati potrebe korisnika i omogućava sažimanje širokog dijapazona aktivnosti koje se u njemu odvijaju.

Promenljivost
Vođeni teorijom o slobodnom tekućem prostoru, koja arhitekturi dopušta neobične poteze nadajući se neobičnosti i originalnosti, a koja ima za cilj varijaciju, promenljivost i nadahnuće, Murman Arkitekter su dizajnirali objekat čija je arhitektonska vrednost spojena sa vrednošću konkretne situacije i potrebe. Shema organizacije definisana je kroz varijaciju složene i otvorene strukture u kojoj se sadržaji razvijaju simultano po vertikali i horizontali. Stepenište je element povezivanja a ne tradicionalno mesto promene, a nizanje sadržaja karakteriše susticanje i sučeljavanje, pa čak i preplitanje susednih aktivnosti.

VISOK STEPEN OTVORENOSTI PROSTORA SPOSOBNOG DA SE U SKLADU SA PROMENAMA I SAM TRANSFORMIŠE, TRANSPARENTNOST I ZDRAVO OKRUŽENJE SAMO SU NEKE OD KARAKTERISTIKA POSLOVNOG PROSTORA KOJI PRATI POTREBE KORISNIKA I OMOGUĆAVA SAŽIMANJE ŠIROKOG DIJAPAZONA AKTIVNOSTI KOJE SE U NJEMU ODVIJAJU

Odnos unutrašnje i spoljašnje strukture
Koncept spoljašnje strukture definisan je u kombinaciji zatvorenih, poluotvorenih i otvorenih prostora i determinisan kodom okruženja. Princip proporcije i ritam otvora dosledni su nizu čvrstih stavova koji naglašavaju kvalitete unutrašnjeg prostora kroz osvetljenost, orijentaciju ka okruženju, težište, detalje podeonih površina.// ek VESNA RAVIĆ – Više u EKO KUĆI No25

Galerije pružaju izobilije vizura ostvarujući efekat potpunog prožimanja prostora