13.Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA bila je tema 13.Beogradske Internacionalne Nedelje rhitekture koja je održana od 10. do 31. maja 2018. godine. Tema je posvećena komunikaciji u arhitekturi, komuniciranju arhitekturom i širenju i razmeni ideja o prostorima grada i njihovom korišćenju. Ovom temom ističu se značaj arhitekte u zastupanju javnog interesa, povezanost društvene uloge i komunikacija u arhitekturi i u procesima korelacije sa građanima, što predstavlja najvažnije elemente uloge arhitekture u svetlu budućeg razvoja gradova.
Kao i svake godine, program je obuhvatio izložbe, predavanja, arhitektonske radionice za decu i studente, popularne šetnje u svrhu upoznavanja arhitekture Beograda, komunikaciju sa istaknutim domaćim, evropskim i svetskim stručnjacima, predstavljanje savremenih materijala i tehnologija, kao i po neki iskorak u druge medije i predstavljanje arhitekture posredstvom muzike kroz BINA Docomomo koncerte.
Studijska izložba arhitekte IVANA ANTIĆA u galeriji RTS, stručna vođenja kroz izložbu i tribine posvećene afirmaciji i popularizaciji arhitekture kroz medije, razgovori o njenom mestu u društvu i politici i o poziciji žena u modernoj srpskoj arhitekturi, poput Ivanke Raspopović, bili su način da se predstave neka od najznačajnijih dela srpskih arhitekata 20. veka.
Deo savremene, inovativne i energetski efikasne stambene baštine mogao se videti na izložbi STANOVANJE – HOUSING 2017 urednika Prof. dr Aleksandra Kekovića. Tema ovogodišnje izložbe bila je Stanovanje u postsocijalističkim zemljama Evrope.
U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda organizovana je izložba LISABON NASTUPA kojom je predstavljena aktuelna arhitektonska scena portugalske prestonice.