Search
Close this search box.
congress

Erupcija velikog intenziteta primećena na Suncu

erupcija koronalne mase

Dana 14. decembra, aktivna sunčeva pega poznata kao AR 3514 izbacila je izuzetno snažnu sunčevu erupciju, klasifikovanu kao X2.8, što je najviša kategorija koju naša zvezda može proizvesti. Ova erupcija predstavlja najjaču tokom trenutnog solarnog ciklusa i najmoćniju od