Search
Close this search box.
congress

La Geria

UMESTO DA PROJEKTUJU PRAVOUGAONO ZDANJE SA PROPISANIM STAZAMA I KONVENCIONALNIM PROSTORIMA, AUTORI OVE BIOKLIMATSKE KUĆE OPREDELILI SU SE ZA OBJEKAT INTEGRISAN U OKOLNI TEREN, ŠTO JE NAGLAŠENO NJEGOVOM KONTINUIRANO KRIVOM SPOLJAŠNJOM FORMOM.
Život na zemlji jasno je definisan Suncem, i može se zaključiti da se kroz istoriju stepen razvijenosti jedne civilizacije umnogome merio odnosom te civilizacije prema Suncu, energiji i prirodnoj sredini. Nastankom većih naseobina polako se gubila svest o prirodnom balansu. S obzirom da zgrade danas potroše polovinu proizvedene energije koja se dobija većinom od fosilnih goriva, koja su neobnovljiva i štetna i kojih će nestati tokom ovog veka, dolazi vreme kada će se kuće sve više razmatrati kao termodinamički i ekološki, a ne samo kao građevinski objekti. Podizanjem svesti društva o humanoj i održivoj gradnji i razvojem pristupa projektovanju uz puno poštovanje bioklimatskih faktora, taj balans se ponovo može uspostaviti.
Ovaj objekat je prvonagrađeni projekat u okviru eksperimentalnog bioklimatkog naselja izvedenog iz konkursa ’’25 bioklimatskih kuća za Tenerife’’. Najrelevantni podaci o održivosti imaju veze sa projektovanjem i dizajnom pasivnih elemenata na ovoj kući, od optimalne orijentacije i južne dispozicije prostora za boravak, preko korišćenja materijala iz okruženja (grubo vulkansko kamenje, reciklirano drvo, staklo, beton, rupičasti bazaltni kamen u bašti) do brižljivo postavljene termoizolacije i hidroizolacije.

U ovoj kući ne postoje sistemi za grejanje i hlađenje jer je većim delom ukopana i termički dobro izolovana, čime je ostvaren visok termalni komfor i u letnjem i u zimskom periodu. Tome svakako doprinose i izuzetno pogodni klimatski uslovi.

INSPIRACIJA I KONSTRUKCIJA
Inspiracija za kružnu formu objekta potiče iz istraživanja bioklimatskog dizajna jedne poljoprivredne strukture u mestu Gerija, jednom od najpoznatijih na Lansaroteu, ostrvu Kanarskog arhipelaga. Ta istraživanja su usmerena na načine kako da se iskoriste ogromne površine prekrivene vulkanskim peskom (lapili), materijalom koji se nataložio posle erupcija vulkana Timanfaia. // ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No08

Kasetirana vitrina koja se nalazi na samom ulazu u kuću.

OVAJ OBJEKAT JE PRVONAGRAĐENI PROJEKAT U OKVIRU EKSPERIMENTALNOG BIOKLIMATKOG NASELJA IZVEDENOG IZ KONKURSA ’’25 BIOKLIMATSKIH KUĆA ZA TENERIFE’’.

Čvrsti zidovi od dvostrukog sloja kamena oslanjaju se direktno na podlogu, formirajući tako unutrašnju komoru ispunjenu vazduhom.

Kuća ’’El Muro’’

KUĆA ’’ZID’’, SAMOODRŽIVA BIOKLIMATSKA KUĆA, NALAZI SE NA POZNATOJ TURISTIČKOJ DESTINACIJI, U MESTU TENERIFE NA KANARSKIM OSTRVIMA. PODIGNUTA JE BLIZU OBALE MORA I PRIPADA BIOKLIMATSKOM NASELJU, JEDINSTVENOM NASELJU OVAKVE VRSTE U SVETU.
Bioklimatsko naselje se sastoji od 25 kuća zamišljenih tako da korišćenje energije za njihovo funkcionisanje bude ekološki što prihvatljivije. Visoka energetska efikasnost karakteriše materijale koji se koriste za izgradnju ovih objekata, kao i arhitektonski koncept gradnje. Naselje je zamišljeno tako da bude  potpuno čisto, zahvaljujući korišćenju obnovljivih i čistih izvora energije – vetru, vodi i suncu.
’’El muro’’ (Zid), bioklimatska kuća arhitektonskog studjia Jose Luis Rodrigues Gil, jedna je od nagrađenih kuća na konkursu. Ideja ovog projekta je da se izgradi samoodrživi objekat, dobro integrisan u pejzaž Kanarskih ostrva, koji karakteriše izuzetno kaskadno i strmo zemljište. Južno orijentisani zidovi od prirodnog kamena, bazalta, na koje se oslanja ova građevina, svetla struktura od lameliranog drveta, čelično kućište i staklena fasada, osnovni su elementi ovog objekta. Ovakav tip projekta povezuje dnevnu zonu sa eksterijerom, omogućavajući tako pasivni zahvat sunčeve energije, veliku dnevnu osvetljenost i otvorene vizure prema moru. Vertikalni klizni panoi i krovni brisoleji omogućavaju kontrolu i zaštitu objekta od prekomernog sunčevog zračenja. Iz glavnog kamenog zida, sa severne strane, nalazi se noćna zona, formirana od malih intimnih prostorija za spavanje, koje su sa spoljne strane optimalno termilki izolovane.

Upotrebom lokalnih, ekoloških materijala, smanjuje se štetan uticaj objekta na životnu sredinu, a  time i količina otpada koji se stvara. Kuća je termički izolovana, tako da eliminiše gubitke toplote ili hladnoće i smanjuje spoljnu buku. Osnova energetskog koncepta je korišćenje solarne energije.

Projekat ’’25 bioklimatskih objekata’’ je jasan primer integracije obnovljivih izvora energije u zgrade. Ovakvi projekti nam pokazuju različite opcije u okviru usmerenja na korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije.// ek IVANA NIKOLIĆ –  Više u EKO KUĆI No 07

PROJEKAT ’’25 BIOKLIMATSKIH OBJEKATA ZA TENERIFE’’ PROISTEKAO JE IZ INTERNACIONALNOG TAKMIČENJA PROMOVISANOG OD STRANE PARLAMENTA I TEHNIČKOG INSTITUTA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE (ITER).

Ideja ovog projekta je da se izgradi samoodrživi objekat koji je integrisan u pejzaž Kanarskih ostrva.

Krov pod nagibom, ispod kojeg se nalazi veliki deo strukture objekta, definisan je sunčevim zračenjem i sadrži solarne fotonaponske panele i kolektore.