EKO SOALRFEST

„EKO SOLART FEST“ PREDSTAVLJA JEDINSTVENU MANIFESTACIJU KOJA POVEZUJE RAZLIČITE EKOLOŠKE I ODRŽIVE ASPEKTE SA UMETNOŠĆU U NJENOM NAJŠIREM SMISLU.

festival eko arhitekture i kulture – „EKO sOlArt fEst“, organizovan je ove godine po prvi put. Manifestacija je održana 12. jula na Ušću, na obali save, ispred brodova leonardo i devinča, u organizaciji Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, ArHIsOlAr dOO, i suorganizatora NvO Ekološkog centra – vrAtIMO lEpOtU rEKAMA. Ovaj događaj, koji simbolično označava početak leta, prvi je u nizu. festival će se u buduće po pravilu održavati na dan letnje dugodnevnice, kada se proleće preliva u leto.  „EKO sOlArt fEst“ predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja povezuje različite ekološke i održive aspekte sa umetnošću u njenom najširem smislu

Takav koncept festivala otvara dijalog sa širom javnošću, promoviše znanja, razvoj i primenu ekološkog, energetskog i održivog načina razmišljanja,  u cilju direktnog i praktičnog uticaja na način posmatranja života i sveta. Namera organizatora je da okupi umetnike, arhitekte, stručnjake iz raznih oblasti, kao i učesnike iz svih oblasti kulture, i da u takvoj sinergiji približi ovu problematiku širem auditorijumu. Kroz takav dijalog festival otvara nove mogućnosti promovisanja eko načina života i razmišljanja, a isto tako i predstavljanje kompanija i institucija koje u sklopu svoje delatnosti stavljaju akcenat na ekologiju i energetsku efikasnost. Kroz aktiviranje umetnika i poznatih ličnosti, ekološki orijentisanih, festival na najbolji način preporučuje eko stil života kao stil budućnosti. //ek – Više u EKO KUĆI No05