nasa reklama

Partneri

ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
Bulevar kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd
T: +381 11 3218 713
arh.bg.ac.rs
grmija@arh.bg.ac.rs

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
Jurija Gagarina 36d, 11070 Novi Beograd
T: +381 11 26 01 869
fud.edu.rs
infofud@megatrend.edu.rs

GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
T: +381 18 588 200
gaf.ni.ac.rs
gaf@gaf.ni.ac.rs

ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI UNIVERZITETA CRNE GORE
Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
T: +382 20 269 262
ucg.ac.me/af
arhitektura@ac.me

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET 
Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR – 10 000 Zagreb
T: +385 1 4639 222
arhitekt.hr/hr
dekan@arhitekt.hr

UNIVERZITET U LJUBLJANI FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova c. 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T: + 386 1 4257414
fa.uni-lj.si
dekanat@fa.uni-lj.si

ARHITEKTONSKI FAKULTET  UNIVERZITETA U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T: +387 33 226 530
af.unsa.ba

ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA SV. KIRIL I METODIJ U SKOPLJU
Boulevard Partizanski odredi, no. 24 , 1000, Skopje
T: + 389 2 3164 974
arh.ukim.edu.mk
dekanat@arh.ukim.edu.mk

ULUPUDS
Terazije 26/2, 11103 Beograd 4
T: +381 11 2688 721
ulupuds.org.rs
admin@ulupuds.org.rs

DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd
T: +381 11 3230 059
dab.rs
sas-dab@eunet.rs

DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd
T: +381 11 3230 059
u-a-s.rs
sas-dab@eunet.rs

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bulevar vojvode Mišića 37, 11040 Beograd
T: +381 11 6557 410
ingkomora.org.rs
info@ingkomora.rs

AUSTRIJSKI KULTURNI FORUM
Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd
T: +381 11 3336 500
belgrad-kf@bmeia.gv.at

FRANCUSKI INSTITUT
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd
T: +381 11 3023 685
institutfrancais.rs
ifs@institutfrancais.rs

AMBASADA POLJSKE
Kneza Miloša 38, 11000 Beograd
T: +381 11 2065 301
belgrad.msz.gov.pl
belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

AMBASADA NORVEŠKE
Milentija Popovića 5a, 11070 Novi Beograd
T: +381 11 3208 000
norway.no/en/serbia
emb.belgrade@mfa.no

AMBASADA DANSKE
Neznanog junaka 9a, 11040 Beograd
T: +381 11 3679 500
serbien.um.dk
begamb@um.dk

AMBASADA IZRAELA
Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 47, 11000 Beograd
T: +381 11 3643 500
embassies.gov.il
info@belgrade.mfa.gov.il