Search
Close this search box.
congress
NAJPOSEĆENIJE

Partneri

ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Bulevar kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd

T: +381 11 3218 713
T: grmija@arh.bg.ac.rs
FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Jurija Gagarina 36d, 11070 Novi Beograd

T: +381 11 26 01 869
T: infofud@megatrend.edu.rs
GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU

Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš

T: +381 18 588 200
T: gaf@gaf.ni.ac.rs
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI UNIVERZITETA CRNE GORE

Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

T: +382 20 269 262
T: arhitektura@ac.me
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET

Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR – 10 000 Zagreb

T: +385 1 4639 222
T: dekan@arhitekt.hr
UNIVERZITET U LJUBLJANI FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova c. 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

T: + 386 1 4257414
T: dekanat@fa.uni-lj.si
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

T: +387 33 226 530
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA SV. KIRIL I METODIJ U SKOPLJU

Boulevard Partizanski odredi, no. 24 , 1000, Skopje

T: + 389 2 3164 974
T: dekanat@arh.ukim.edu.mk
ULUPUDS

Terazije 26/2, 11103 Beograd 4

T: +381 11 2688 721
T: admin@ulupuds.org.rs
DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA

Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd

T: +381 11 3230 059
T: sas-dab@eunet.rs
UDRUŽENJE ARHITEKATA BEOGRADA

Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd

T: +381 11 3230 059
T: sas-dab@eunet.rs
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

Bulevar vojvode Mišića 37, 11040 Beograd

T: +381 11 6557 410
T: info@ingkomora.rs
AUSTRIJSKI KULTURNI FORUM

Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd

T: +381 11 3336 500
T: belgrad-kf@bmeia.gv.at
FRANCUSKI INSTITUT

Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd

T: +381 11 3023 685
T: ifs@institutfrancais.rs
AMBASADA NORVEŠKE

Milentija Popovića 5a, 11070 Novi Beograd

T: +381 11 3208 000
T: emb.belgrade@mfa.no
AMBASADA DANSKE

Neznanog junaka 9a, 11040 Beograd

T: +381 11 3679 500
T: begamb@um.dk
AMBASADA IZRAELA

Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 47, 11000 Beograd

T: +381 11 3643 500
T: info@belgrade.mfa.gov.il