KUĆA ZA ODMOR

Autori:
LAURENT SAVIOZ, CLAUDE FABRIZZI
Objekat:
KUĆA ZA ODMOR
Lokacija:
LE BIOLLEY, ORSIERES, ŠVAJCARSKA
Površina:
230
Fotografija:
THOMAS JANTSCHER, WWW.JANTCHER.CH

NEKADAŠNJA STARA SEOSKA ŠTALA SA AMBAROM, SMEŠTENA U MALOM ŠVAJCARSKOM SELU, REKONSTRUISANA JE U PROSTRANU I MODERNU PORODIČNU KUĆU ZA ODMOR. ALPSKA ZONA BREZOVIH ŠUMA INKORPORIRANA JE U NOVU ARHITEKTURU TAKO ŠTO JE POSLUŽILA KAO VIZURA NOVIM, ŠIROKIM OTVORIMA GRAĐEVINE.

U švajcarskom seocetu L’ Bioli, koje broji tek 21 žitelja, jedna porodica je odlučila da kupi staru, tradicionalnu štalu sa ambarom, i da od nje napravi kuću za odmor. Ovo selo smešteno je u Alpima na preko 1100 m nadmorske visine, a naziv je dobilo od reči „breza“, koja na lokalnom dijalektu glasi „La Biolle“, upravo zato što se nalazi u alpskoj zoni brezovih šuma. Postojeća građevina počivala je na solidnoj kamenoj bazi lociranoj uz sam seoski put, na litici sa koje se pruža impresivan pogled na planinski pejzaž. Ova kamena baza bila je nadograđena drvenom konstrukcijom i galerijom namenjenom sušenju sena. Od početnih 16 m2, nakon arhitektonskog rekonstruktivnog zahvata dobijen je moderan stambeni prostor od 230 m2. Od građevine koja je bila gluva i nema prema ambijentu, stvoren je prostor široko otvoren prema vizurama i idiličnom pejzažu.

Želja vlasnika je bila da eksterijerna arhitektura ostane autentična u najvećoj mogućoj meri. Napravljeno je samo nekoliko novih otvora namenjenih solarnim potrebama kuće tokom zimskih meseci. Sa tek nekoliko manjih intervencija u konstrukciji unapređena je stabilnost građevine i postignuta bezbednost njenog korišćenja u novoj nameni. Glavni ulaz je autentican, i smešten je na drugom nivou. Njime se dospeva do kuhinje i trpezarije – prostora čiji je dominantni likovni kvalitet široka otvorenost zida prema živopisnom alpskom pejzažu.// ekMARE JANAKOVA GRUJIĆ- Više u EKO KUĆI No 18

ŽELJA VLASNIKA JE BILA DA EKSTERIJERNA ARHITEKTURA OSTANE AUTENTIČNA U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI. ZATO SE OPSEŽNOM PODUHVATU IZOLACIJE RISTUPILO IZ UNUTRAŠNJOSTI, A NOTA AUTENTIČNOSTI SAČUVANA JE I U ENTERIJERU ORIŠĆENJEM DRVETA KAO GLAVNOG MATERIJALA.

Kuhinja sa trpezarijom prima svetlost sa velikog staklenog zida-zavese koji liči na svojevrsni TV prijemnik.