KUĆA U PATAGONIJI

Autori:
ALRIC GALINDEZ ARQUITECTOS
Objekat:
PORODIČNA KUĆA
Lokacija:
SAN CARLOS DE BARILOCHE, ARGENTINA
Površina:
476
Fotografija:
ALRIC GALINDEZ, ALBANO GARCIA

“MD HOUSE” PREDSTAVLJA PROSTRAN STAMBENI OBJEKAT SAGRAĐEN U NETAKNUTOJ PRIRODI, UZ PRIMENU SISTEMA PAMETNOG FUNKCIONALNOG DETERMINISANJA KOJE SE DIREKTNO I ISKRENO ODRAZILO NA FORMU OBJEKTA. ON ISTOVREMENO UNAPREĐUJE I OBOGAĆUJE SVOJ DIVLJI PRIRODNI AMBIJENT, KOLIKO I POZIVA NA NJEGOVO UPOKORAVANJE I NASELJAVANJE.

Kuća je građena od prirodnih materijala i sa ciljem da njena forma i gabarit podsećaju kao da su izrasli iz samog terena i prirode. No, osim ove, kod autora je istovremeno postojala i potpuno suprotna ideja – da se ovim graditeljskim poduhvatom jasno potcrta čovekova uloga u prirodi i ideja kuće kao čovekovog skloništa od Prirode.
Pet volumena predstavljaju prizmatične, međusobno različite forme – svaka je rotirana u odnosu na svoju osu pridržavajući se regulative o krovnom nagibu. Na taj način, volumen i njegova krovna površina stvaraju jedan apstraktni element, a potom su svih pet tih elemenata međusobno povezani različitim „konektorima“ koji u opštoj kompoziciji imaju ulogu „praznine“ odnosno „pauze“.

Kontrast između „punog“ i „praznog“, odnosno između prizmi i konektora, stvara ritam u kompozicionoj shemi kuće. Odvajanjem funkcionalnih volumena (dnevni boravak – trpezarija – spavaći blok – deo za zabavu i igru – spavaći blok) postignut je neprikosnoven osećaj udobnosti u domu. Autori projekta tvrde da se zapravo život u manjim prostorima pokazao kao lakši, a da odvojenost volumena omogućava njihovo nezavisno korišćenje i osamostaljivanje ljudi koji žive u kući.

Purizam i minimalizam unutrašnjeg prostora postavili su se kao jedina logična rešenja u koncepciji enterijera. U ovom domu čovek ima SVE, ali ukoliko bismo to izrazili kroz brojčano stanje mobilijara, opreme, upotrebljene materijale, količinu enterijerske obrade, činjenice nas ne bi odvele dalje od najminimalnijeg mogućeg modela enterijerskog opremanja i uređenja. U ovakvom domu čovek je okrenut samo prirodi i sebi, i bez obzira što svoj odnos prema Naturi zasniva kroz dihotomiju ideje kuće, on živi u skladu sa njom i njenim zakonima.// ek MARE JANAKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No15