KUĆA A

Enterijer-Kuća A
Autori:
REM'A ROMEU RIBERIO, JOSE PEDRO MARQUES
Objekat:
PORODIČNA KUĆA
Lokacija:
GUIMARAES, PORTUGALIJA
Površina:
450
Fotografija:
ITS- IVO TAVARES STUDIO

UVERENI DA JE USPOSTAVLJANJE ARHITEKTONSKOG KONCEPTA I STVARANJE OBLIKA DEO INTERAKTIVNOG PROCESA U KOME FORMA ISPLIVA ZAJEDNO SA PROGRAMSKOM ORGANIZACIJOM, A U SKLADU SA MNOGOBROJNIM USLOVIMA I ZAHTEVIMA OKOLINE I NARAVNO, KORISNIKA, AUTORI KROZ NAGLAŠENE ODNOSE INTROVERTNO-EKSTROVERTNO I PUNO-PRAZNO ISTIČU ŠIROKE MOGUĆNOSTI SAVREMENOG DOBA KROZ NAGLAŠAVANJE KREATIVNOSTI I SLOBODE IZRAZA.

Savremena kuća od 450 m2 izgrađena u portuglskom mestu Guimaraes, delo je arhitektonskog studija REM’A. Njena arhitektura pokazuje izrazitu okrenutost budućnosti i koncipiranju futurističkih vizija u sadejstvu sa prirodnim okruženjem. Specifičnim načinom projektovanja redefinisani su ne samo kvalitet i funkcija, već i sam pojam arhitektonskog prostora, kao i oblici, granice i polje arhitektonskog delovanja. Osnovna idejna rešenja proizašla su iz analize strukture šireg okruženja i morfologije terena, sa naročitim akcentovanjem hijerarhije značaja vizura.

Osnova prizemlja
Osnova prvog sprata

ENTERIJER KAO ARTIKULACIJA SPOLJAŠNJEG I UNUTRAŠNJEG PROSTORA

U programskom smislu, kao i u oblikovanom, objkeat se može podeliti na dva dela – prizemlje, na kome su smešteni veliki dnveni boravak, kuhinja i trpezarija i sprat, koji predstavlja privatnu zonu sa spavaćim sobama i kupatilima. Osvetljenje sprata izvedeno je sa unutrašnje strane, čime se ceo taj prostor dobija intimniji karakter. Istovremenim konceptom sadržaji se svesno ne otvaraju ka spoljašnjem fizičkom okruženju. Pojedini elementi oblikovanja enterijera podređeni su ukrupnjivanju. Oni prostor artikulišu kao kontinuitet između spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta. Okruženje izgleda kao mural zamišljen da osvetli i upotpuni dnevni boravak. Iskonska lepota spljnih struktura odbija se od uglačenog poda i nadovezuje se na neupitanu gracioznost svake stvari u kući. Kadrirani pogledi usmereni ka pejzažu spajaju se sa svetlom koje reflektuje voda iz bazena pozicioniranog ispred dnevnog boravka.

Dnevni boravak-enterijer

U oblikovanju su korišćeni svedeni elementi sa korenima u modernističkoj arhitekturi i kubizmu.

Kuhinja-enterijer

Voda i enterijer spajaju se u sunčevoj svetlosti koju reflektuju. Betonski zidovi izlivaju se iz unutrašnjeg u spoljašnji prostor i stapaju se sa terenom nudeći se suncu. Transparentnost opne prizemlja, sirovost betonskih zidova i toplina prirodnog drveta upleteni su u mrežu recipročnih odnosa koje upotpunjuje minimalistički dizajniran nameštaj. Tako se carstvo čulnosti otvara od prozračnosti do čvrstoće. Korelacija spoljkašnje školjke i unutrašnje praznine različito je tretirana na spratu. Posmatrano spolja, prostor je pokriven, zatvoren i omeđen, dok je inicijalna ideja povezivanja sa prirodom ostvarena iznutra nekom vrstom otvorenog atrijuma koji osvetljava i artikuliše gornji nivo objekta. Na taj način prostor je dopunjen bogatstvom i jasnoćom značenja, dvojnošću i kombinovanjem raznovrsnih pristupa, pri čemu on sam ostaje nedimenzionisan, a ipak sveprisutan. Stanovnici istovremeno mogu uživati u privatnosti i u beskrajnim vizurama i svetlosti koje im nudi pejzaž. Smišljen odnos masa i oblika, upotreba prirodnih materijala i tretiranje nameštaja kao nedejivog, sastavnog čak i elementarnog aksioma prostora, rezultat su znalačkog pristupa autora koji projektuje u kontekstu monolitnosti, celovitosti i naracije svakog elementa, gde je čovek aktivan učesnik, a ne samo korisnik prostora.

Stepenice-enterijer

Betonski zidovi izlivaju se iz unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora i stapaju se sa terenom nudeći se suncu.

Spavaća soba-enterijer
Kupatilo-enterijer