INTEGRALNO PROJEKTOVANJE

Arhitekta:
|
Lokacija:
|
Površina:
|
Godina:
|
Fotografija:
|

INTEGRALNO PROJEKTOVANJE PODRAZUMEVA TOLERANCIJU, NE DOMINACIJU, I PRE SVEGA, OTVOREN UM I PRISTUP DOGOVARANJU.

Objavljivanje podzakonskih akata vezanih za termičke karakteristike zgrada i izdavanje sertifikata, o njihovoj energetskoj efikasnosti, popularno nazvanih pasoši, izazvalo je u stručnoj javnosti veliko interesovanje i brojne polemike. reakcije su, kao i uvek, bile dvoznačne: od onih koji u potpunosti podržavaju ovakve mere i u njima vide dobar korak ka usklađivanju sa praksom evropskih zemalja, do onih koji smatraju da su uslovi postavljeni ovom regulativom preoštri i da svakodnevna praksa neće biti u mogućnosti da na njih odgovori, što za posledicu može imati udaljavanje normativa od onoga što se na terenu dešava. Međutim, donošenje ovih pravilnika, otvara i neka druga pitanja vezana za prirodu odnosa arhitektonskog pristupa i pristupa drugih struka koje učestvuju u procesu nastajanja jedne zgrade, kao i procesu izrade tehničke dokumentacije.

Ova dva pristupa međusobno su, naravno, neraskidivo povezana budući da je i njihov rezultat jedinstven, a to je zgrada. Ako se kao cilj nastajanja svake zgrade postavi da ona treba da obezbedi ugodne, komforne uslove za boravak i rad ljudi u skladu sa njenom osnovnom namenom, onda je pozicioniranje pristupa samoj strukturi zgrade definisano klimom i mikroklimom lokacije.  Uslovi koje sredina pruža variraju od uslova gde su godišnje i dnevne varijacije temperature zanemarljive, pa do potpuno negostoljubivih sredina. //ek – Prof.dr MILICA JOVANOVIĆ POPOVIĆ Više u EKO KUĆI No05