KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA JE PROCES OBRADE VAZDUHA PRIMENOM TEHNIČKIH POSTUPAKA U ODREĐENOM PROSTORU, SA CILJEM STVARANJA ODGOVARAJUĆIH USLOVA ZA BORAVAK LJUDI I DRUGIH ŽIVIH BIĆA U NJEMU.

Iako smo ubeđeni da od onih dana kad nas je „smarala“ vrućina i visoke temperature nikada nije bilo gore, verovali ili ne, ljudi su od davnina smišljali razne načine da se odbrane od toplote tokom letnjih meseci. Na nađenim freskama od pre 2500 godina prikazani su robovi koji, mašući lepezama iznad tepsija sa vodom, postižu vlaženje – isparavanje vode, čime se snižava temperatura vazduha i na taj način se hladi prostor. U starom rimu su za hlađenje koristili akvadukt u kome je cirkulisala hladna voda, ugrađen uz zidove kuća. prema zapisima iz 8. veka, kuća bagdadskog Kalifa se hladila pomoću snega koji se pakovao u međuprostore zidova, da bi se preko leta iskoristio za hlađenje, što je preteča današnjih modernih sistema panelnog zidnog hlađenja.

Čuveni leonardo da vinči je za svoju laboratoriju uradio sistem za redukovanje oscilacije temperature i vlažnosti vazduha, jer mu je to remetilo izvođenje eksperimenata. takođe, oko 1500. godine dao je tehničko rešenje – opis i skicu za ventilaciju i hlađenje palate jednog od svojih mecena u firenci, što predstavlja prvi evidentirani crtež konstrukcije za hlađenje prostorija. U 18. veku intenzivno se istražuju načini da se postigne hlađenje onda kada je potrebno, nezavisno od dobre volje prirode. Istraživanja idu u dva pravca: – naučnici bendžamin frenklin i džon Hadlej eksprimentišu sa lako isparljivim supstancama, kao što je alkohol i postižu hlađenje ispod 0º c. //ek – BORA ANTIĆ d.i.m Više u EKO KUĆI No05