KLIMA U HOTELIMA

Hotel spada u zahtevne objekte. Osnovni uslov je da se gosti svuda osećaju prijatno. Bilo da se nalazimo u hotelskoj sobi, u sali za održavanje konferencija ili seminara, bilo da se opuštamo u restoranu, za barom ili u spa-centru, bez dovoljne količine svežeg vazduha koji dopire iz dobro projektovanog sistema za ventilaciju i klimatizaciju osećaj prijatnosti će sigurno izostati.  Osim u poslovnim zgradama, kongresnim centrima, pozorištima i školama, i u hotelima prijatna klima u prostoriji, sa stanovišta toplote, kao i sa stanovišta dobrog kvaliteta vazduha igra vrlo važnu ulogu. Uređaj za ventilaciju i klimatizaciju bi trebalo da radi tiho i po mogućstvu bez efekta promaje, kako ne bi ugrozio miran san gosta. //ek – Dr. Ing. THOMAS SEFKER Više u EKO KUĆI No05