Ekokult+

Udruženje EKOKULTPLUS predstavlja značajnu platformu za kontinuiranu edukaciju i umrežavanje kreativne zajednice, stvaralaca iz domena vizuelnih umetnosti, arhitekture, dizajna, odnosno platformu za razmenu najboljih domaćih i inostranih iskustava u oblasti održivog i ekološkog projektovanja i dizajna.

Udruženje EKOKULTPLUS deluje u cilju okupljanja i organizovanja autora, arhitekata, dizajnera, umetnika primenjenih, likovnih i vizuelnih umetnosti i stvaralaca iz regiona, Evrope i sveta iz tangentih oblasti primene ekoloških principa, unapređenja i afirmacije svesti o potrebi zaštite životne sredine, održivog razvoja, arhitekture i dizajna, korišćenja obnovljivih izvora energije, upotrebe recikliranih materijala i afirmacije struke i stvaralaštva u interesu širih društvenih potreba uopšte.

Misija Udruženja EKOKULTPLUS je da kroz organizaciju aktivnosti kao što su veliki međunarodni kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST, izložbe EKOKULT+, konkurse, časopis i veb portal EKO KUĆA, čiji je suizdavač – kroz komunikaciju sa najpoznatijim svetskim arhitektima, naučnicima i umetnicima afirmiše mlade arhitekte, studente i buduće profesionalce i da im na taj način pruži priliku da postanu aktivni učesnici regionalne kulturne, umetničke, arhitektonske  i dizajnerske scene. Dugoročni cilj je da naš rad rezultira  razvojem kreativne industrije, zelene ekonomije i ukupnim povećanjem lokalnog ekonomskog rasta, kroz saradnju sa lokalnim upravama, institucijama, strukovnim organizacijama, koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup arhitekturi, umetnosti i životu uopšte.