Search
Close this search box.
NAJPOSEĆENIJE

Ekokult+

Agag1.jpg

Udruženje EKOKULTPLUS predstavlja značajnu platformu za kontinuiranu edukaciju i umrežavanje kreativne zajednice, stvaralaca iz domena arhitekture, dizajna i vizuelnih umetnosti, odnosno platformu za razmenu najboljih domaćih i inostranih iskustava u oblasti održivog i ekološkog projektovanja i dizajna. 

Udruženje EKOKULTPLUS deluje u cilju okupljanja i organizovanja autora, arhitekata, graditelja, inženjera tangencijalnih oblasti, investitora i kompanija, kao i dizajnera, umetnika primenjenih, likovnih i vizuelnih umetnosti i stvaralaca iz regiona, Evrope i sveta iz oblasti primene ekoloških principa, unapređenja i afirmacije svesti o potrebi zaštite životne sredine, održivog razvoja, arhitekture i dizajna, korišćenja obnovljivih izvora energije, upotrebe zelenih tehnologija i recikliranih materijala i afirmacije struke i stvaralaštva u interesu širih društvenih potreba uopšte. 

Misija Udruženja EKOKULTPLUS je da kroz organizaciju aktivnosti kao što su veliki međunarodni kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST, izložbe EKOKULT+, međunarodni arhitektonski konkurs MIKRO EKO KUĆA, i web portal EKO KUĆA, čiji je izdavač, da ostvari komunikaciju sa najpoznatijim svetskim arhitektima, naučnicima i umetnicima i da afirmiše stvaralaštvo mladih arhitekata, studenata i budućih profesionalaca da bi im se na taj način pružila prilika da postanu aktivni učesnici regionalne kulturne, umetničke, arhitektonske i dizajnerske scene. Dugoročni cilj je da naš rad rezultira razvojem kreativne industrije, zelene ekonomije i ukupnim povećanjem lokalnog ekonomskog rasta kroz saradnju sa lokalnim upravama, institucijama i strukovnim organizacijama koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup arhitekturi, umetnosti i životu uopšte.

Mr. Sci. Vladimir Lovrić dia