STOLICA ZA MEDITACIJU

Autori:
GAO FENGLIN

Sedeti prekrštenih nogu predstavlja drevni način sedenja. Takav položaj može podstaći protok krvi u gornjem delu tela, čime se fizički postiže organska celina. Postavljanjem tela u ovakvu posturu, lakše se postiže i održava mentalna koncentracija. Poznato je da se ovakav način sedenja primenjuje pri meditaciji.

Prava svrha sedenja u ovom položaju je da se sačuva energija tela. Moderan čovek takođe ima potrebu da sedi prekrštenih nogu, ali mu nedostaje odgovarajuća ‘oprema’ za sedenje. Buddha stolica je dizajnirana na takav način da predstavlja rešenje za očuvanje energije tela, što nam je neophodno kako bismo živeli zdravije i bolje.