POLICA OD STAKLENIH FLAŠA AQUALINK

Autori:
NIR MEIRI

Poznata izreka na engleskom „Reduce, Reuse, Recycle“ odnosno „Smanji, Ponovo upotrebi, Recikliraj“ sugeriše logičan redosled kojim se treba služiti u procesu smanjivanja ekološkog otiska. Dizajner Nir Meiri, inače okrenut ekološkom, održivom i recikliranom dizajniranju, napravio je policu od elemenata tri različito oblikovane boce za vodu. Nakon njihove upotrebe za piće, bočice se povezuju u različite strukture, formirajući izuzetno interesantnu i nesvakidašnju ’transparentnu’ policu.