ORIGAMI

Narodno verovanje kaže da se osobi može ispuniti želja ako origami tehnikom napravi 1.000 ždralova od papira. Ali šta je zapravo orgami? Reč origami potiče od japanskih reči ori, što znači savijanje, i kami, što u prevodu znači papir. Reč je o tradicionalnoj japanskoj veštini izrade modela od papira. Tradicionalno, za kreiranje oblika koristi se kvadrat, ali danas postoji veliki broj modela koji se pravi i od drugačijih oblika papira – pravougaonika, trougla, osmougaonika itd.

 

 

ORIGAMI DANAS
Umetnost origamija se najčešće prenosila usmenim putem, ali su kasnije počeli da se objavljuju brojni priručnici. Danas, pored priručnika u kojima se može naći mnoštvo informacija kako o istoriji i simbolici, tako i o tehnikama origamija, širom sveta postoje i brojne organizacije koje su posvećene promovisanju i širenju ove tradicije. Prema nekim tumačenjima, origami se svodi na dve osnovne tehnike: planinski nabori i dolinski nabori, koji se razlikuju po načinu spajanja ivica. Kada savladate te dve tehnike, možete pustiti mašti na volju. Danas je origami popularan hobi i umetnička forma svuda po svetu. Savremeni praktičari su razvili nove tehnike, uključujući mokro savijanje, koje im omogućavaju veću slobodu dizajna. Matematički principi origamija se koriste u inženjerskoj tehnologiji.

 

Origami simbolizuje nadu i ljubav, te kao dar ima posebnu vrednost.