nasa reklama

Light reading

Autori:
LUCY NORMA - LULA DOT

Light Reading je nesvakidašnji atraktivni luster, delo britanskog dizajnerskog studija Lula Dot i njegove dizajnerke Lucy Norma. Osnovna ideja bazira se na eko principima, preinačen junamene knjiga koje su na ovaj način spasene od zaborava i bacanja u otpad. Svaka stranica niza knjiga koje sačinjavaju luster savijena je na pola. Na takav način dobijena je kružna forma koja uokviruje rasvetno telo. Ovim konceptom autor naglašava ideju o promeni namene predmeta, ready made-u, u ovom slučaju knjiga koje ne zadovoljavaju pravila reciklaže i šalje jasnu ekološku poruku stvarajući zanimljivo dizajnersko delo.