Sleeve House

Iako je jedinstvena i neobična kuća, sa mnogo aspekata to ...

Komentari su isključeni na Sleeve House

S Space

NEDALEKO OD JAKO ZAGAĐENOG INDUSTRIJSKOG PARKA, PROJEKAT JE SMEŠTAN U ...

Komentari su isključeni na S Space

Porodična kuća u Pavilnisu

Arhitektura privatnog stanovanja stvara prostore za deljenje svakodnevnog haosa i ...

Komentari su isključeni na Porodična kuća u Pavilnisu

Novi život jedne kuće

LAKO JE SRUŠITI STARI OBJEKAT. PODIĆI NOVI NA ISTOM MESTU, ...

Komentari su isključeni na Novi život jedne kuće

Kuća sa zabatom

KUĆA SA ZABATOM NALAZI SE NA IVICI MALOG NASELJA SA ...

Komentari su isključeni na Kuća sa zabatom

Kuća barka

KUĆA BARKA PREDSTAVLJA INTERESANTNO DELO ČIJA JE SUŠTINA NJEGOVA SPOSOBNOST ...

Komentari su isključeni na Kuća barka

Otisak u pejzažu

IDEJU SOKRATOVOG PRINCIPA ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE ARHITEKTI SU NA INOVATIVAN ...

Komentari su isključeni na Otisak u pejzažu
Showing 1 to 10 of 156 results