Grand Palais Ephemere

Grand Pal Min 1

Vest da će pariska prestonica biti domaćin narednih Olimpijskih igara, i to po treći put u istoriji ovog događaja, dala je respektabilan ali i zahtevan posao francuskim arhitektima. Neminovno je bilo povezati tradiciju i istoriju sa savremenim i avangardnim, budući da je Francuska iznedrila nekolicinu umetničkih i graditeljskih stilova i pokreta.

Tilt House

1

Porodična jednospratna kuća projektovana je na morfološki pravilnom terenu čije okruženje karakterišu jednoporodične kuće i nekoliko zgrada za kolektivno stanovanje. U projektu se ističe važnost prirodnog okruženja kao geografske odrednice za samog projektanta, te značaj asocijativnosti prirodnih formi kao polazišta za umetničku intervenciju. Fragmentisana volumetrija, odnosi punog i transparentnog, kao kontrast svetlog i tamnog, stvaraju dinamičnu kompoziciju i utisak pokrenutog prostora.

Kuća most

BRIDGE HOUSE KORISTI PREDNOSTI SAVREMENE TEHNOLOGIJE I ZASNIVA SE NA ENERGETSKI EFIKASNIM SISTEMIMA GRADNJE. TIME STIČE MOGUĆNOST KOMUNIKACIJE I SAMOUPRAVLJANJA U REALNOM VREMENU. UZ TO SE VEŠTO BORI SA DRAMATIČNIM I OSETLJIVIM TEMAMA U GRADITELJSTVU VEZANIM ZA LJUDSKU I UMETNIČKU EGZISTENCIJU, POPUT ODNOSA SAVREMENE ARHITEKTURE PREMA PRIRODI. OVAJ OBJEKAT JE PRIMER BESKOMPROMISNOG I NEPOKOLEBLJIVOG POŠTOVANJA PRIRODNOG PEJZAŽA UPOTPUNJENOG I NADOGRAĐENOG MOGUĆNOSTIMA SAVREMENIH TEHNOLOŠKIH SISTEMA.

Shadow box

KOLORISTIČKI OGRANIČEN SVET U KOME ULTIMATIVNA BELINA ISPUNJENA IGROM SVETLOSTI I SENKE PROPAGIRA IZVESNO IZNENAĐENJE I POTREBU ZA MENTALNIM ANGAŽOVANJEM, IMPLICIRA SPECIFIČNU SENZIBILNOST DOŽIVLJAJA I PRELAZAK U MEDIDATITIVNO STANJE, DOK ISTOVREMENO SVEDOČI O PROLAZNOSTI VREMENA I LEPOTI SADAŠNJEG TRENUTKA.

Kontrast tonova

VELIČINA I SNAGA ODNOSA LINIJA U OBLIKOVANJU OTVARA VIZIJU SAVREMENE RAVNOTEŽE UMETNIČKOG IZRZA. KONTRAST SVETLIH I TAMNIH TONOVA IMA SVOJ ZNAČAJ, PRE SVEGA ZATO ŠTO STVARA UTISAK ŽIVE DINAMIKE IDEJNOG REŠENJA, KOJA UMETNIČKIM JEZIKOM PRIKAZUJE KVALITET SLOŽENOG SADRŽAJA.