Dečja zemlja

DECA SA MNOGIH UGROŽENIH PODRUČJA ŠIROM SVETA U KOJIMA BESNE POLITIČKI, VERSKI I RASNI SUKOBI, TRAŽE PAŽNJU I POMOĆ U SVAKOM TRENUTKU SVOG ŽIVOTA I ODRASTANJA I MOLE ZA MALO SVETLOSTI OD SVIH NAS NA GLOBALNOM PLANU. ARHITEKTI  KOJI SE BAVE ...

Detaljnije

Zgrada kompanija PAF

VOĐENI DRUGAČIJIM UVIDOM U ORGANIZACIJU POSLOVNOG PROSTORA I OSLOBOĐENI STEGA TRADICIONALNOG POIMANJA RADNOG MESTA, MURMAN ARKITEKTER DIZAJNIRALI SU OBJEKAT KOJI STIMULIŠE MEĐULJUDSKE ODNOSE, NADAHNJUJE I POSPEŠUJE KVALITET RADA. OTVOREN ZA RAZLIČITE INTERVENCIJE, OVAJ OBJEKAT OŽIVLJAVA LJUDSKU VOLJU I ARTIKULIŠE TRODIMENZIONALNU VIZIJU ...

Detaljnije

Eco house

ECO HOUSE U POLJSKOJ JE PRAVO UMETNIČKO DELO KOJE SNAGU I ENERGIJU CRPI DELIMIČNO IZ MODERNISTIČKE STILSKE PROFILACIJE I PREDSTAVLJA RACIONALNU SINTEZU OSEĆAJA, ESTETIKE I FUNKCIONALNOSTI, UZ ZNALAČKO UVAŽAVANJE I ISTICANJE KONCEPTA MINIMALIZMA KAO VAŽNOG POKRETAČA CELOKUPNOG PROJEKTA. Apstrakcija forme Kao i ...

Detaljnije

Eco house

BOGUSLAW BARNAS NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU DIPLOMIRAO JE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U MINSTERU U NEMAČKOJ I NA TEHNOLOŠKOM UNIVERZITETU U KRAKOVU U POLJSKOJ. BARNAS JE OSNOVAO ...

Detaljnije

Crkva u tropskom (k)raju

MODERAN ARHITEKTONSKI IZRAZ CRKVENOG OBJEKTA PROJEKTOVANOG I REALIZOVANOG U RURALNOM DELU EKVATORIJALNE GVINEJE UZ ANGAŽOVANJE LOKALNE RADNE SNAGE I UPOTREBU RASPOLOŽIVIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA. Crkva Sv. Arhangela Mihaila je projektovana na čistini formiranoj između bujne tropske šume i  novoprobijenog asfaltnog puta, trasiranog kroz ...

Detaljnije

Crkva u tropskom (k)raju

DUŠAN IGNJATOVIĆ NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU DUŠAN IGNJATOVIĆ JE DIPLOMIRAO 1996. GODINE, A DOKTORSKE STUDIJE JE ZAVRŠIO 2016. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU. ZAPOSLEN JE U ...

Detaljnije

Put u centar zemlje

PRIRODA JE BILA GLAVNA VODILJA PRILIKOM DIZAJNIRANJA SAVREMENO OSMIŠLJENOG PROJEKTA GDE JE AKCENAT DAT NA DVE RAZLIČITE DISPOZICIJE. SPAJANJEM IZUZETNE GEOLOŠKE POZADINE I INDUSTRIJSKE INTERVENCIJE SKRIVEN JE PEJZAŽNI KARAKTER U SAMOJ NJEGOVOJ ARHITEKTURI. Kada pomislimo na savremene izlagačke prostore, najčešće naša prva ...

Detaljnije

Put u centar zemlje

LÁSZLÓ FÖLDES NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU NAKON STUDIRANJA U BUDIMPEŠTI, LÁSZLÓ FÖLDES JE RADIO U BIROU JÄRVINEN AIRAS U HELSINKIJU. SVOJ PROJEKTANTSKI BIRO OSNOVAO JE 1994. GODINE. NJEGOVI ...

Detaljnije

How To Pick News Todat Internet news was demonstrated to function as of fantastic advantage for the working class. Two tremendously crucial techniques for reading news is via the servers and throughout the cellular phones. On-line sport news could be valuable source that will help you like your favourite ...

Detaljnije

Integracijom do potpune pripadnosti prirodi

APARTMANE ORTENIA ČINI 6 CELINA PODELJENIH U 3 KUBIČNE FORME SMEŠTENE NA OBRONCIMA PLANINE U MALOM MESTU NA JUGOISTOKU SLOVENIJE. ARHITEKTI SU USPELI DA, VODEĆI RAČUNA O POTREBAMA SAVREMENOG GRADSKOG ČOVEKA, OBJEKAT HARMONIČNO UKLOPE U PRIRODU I DA, PRATEĆI NJENE ZAKONE, ...

Detaljnije

Showing 1 to 10 of 11 results