Poslovna zgrada koja proizvodi energiju

ŠKOLSKI PRIMER POSLOVNOG OBJEKTA PROJEKTOVANOG U SKLADU SA PRINCIPIMA BIOKLIMATSKE I ENERGETSKI EFIKASNE ARHITEKTURE, KOJI UZ POMOĆ NAJSAVREMENIJIH TEHNOLOGIJA ISPUNJAVA STANDARD OBJEKATA ČIJI JE ENERGETSKI BALANS U PLUSU. Izgrađen tokom 2014. godine, ovaj poslovni objekat sa kancelarijskim i magacinskim prostorom po koncepciji ...

Detaljnije

Poslovna zgrada koja proizvodi energiju

GEORG W. REINBERG NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU GEORG W.REINBERG JE DIREKTOR I VLASNIK ARHITEKTONSKOG STUDIJA ARCHITEKTUR BÜRO REINBERG ZT GMBH SA SEDIŠTEM U BEČU. STUDIRAO JE NA TEHNIČKOM ...

Detaljnije

Kupola vizije 3.0

’GOVORIM O OČUVANJU MATERIJALA, O ZAŠTITI OKOLINE, BRIZI O STARIM VELIKIM ŠUMAMA I O TOME KAKO PRONAĆI ODRŽIVU ARHITEKTURU. ZATO DODIRNITE ZEMLJU VAŠOM ARHITEKTUROM LAGANO, POPUT OTISAKA STOPALA.’ – GLEN MURKUT. Vizija pasivne budućnosti ovog projekta predstavljena je kao Kupola vizije i ...

Detaljnije

Kupola vizije 3.0

KRISTOFFER TEJLGAARD NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU ATELJE KRISTOFFER TEJLGAARD RADI NA STVARANJU FUNKCIONALNE, ESTETSKE I ODRŽIVE ARHITEKTURE ZASNOVANE NA RACIONALNIM PRINCIPIMA IZGRADNJE I PRIRODNOJ INTEGRACIJI SVETLOSTI I ...

Detaljnije

Rabot kabina za turiste

ARHITEKTURA KAO PROIZVOD NAŠIH SAZNANJA I ISTRAŽIVAČKOG RADA ODRAŽAVA SVEST O VREMENU I POJAVAMA KOJE NAS OKRUŽUJU, TE KAO TAKVA POSTAJE JEZIK SPORAZUMEVANJA U DOMENU STVARALAŠTVA. TRI ELEMENTA KOJA SVAKAKO DEFINIŠU ARHITEKTONSKI JEZIK PLANINARSKOG DOMA RABOT JESU ČISTA GEOMETRIJA, AUTENTIČNI MATERIJALI ...

Detaljnije

Rabot kabina za turiste

EINAR JARMUND NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU. AKON ŠTO JE STEKAO DIPLOMU U ARHITEKTONSKOJ ŠKOLI U OSLU, MASTER STUDIJE JE ZAVRŠIO NA VAŠINGTON UNIVERZITETU U SIJETLU. POSLE VIŠEGODIŠNJE ...

Detaljnije

Kuća od eko-sandwich panela

LJUBOMIR MIŠČEVIĆ NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ODRŽIVA ARHITEKTURA-ENERGETSKA EFIKASNOST ODRŽANO OD 6-8 OKTOBRA 2017 U JUGOSLOVENSKOJ KINOTECI U BEOGRADU RED.PROF.ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL.ING.ARH. JE JEDAN OD VODEĆIH STRUČNJAKA PROJEKTANATA, ISTRAŽIVAČA, SAVETNIKA I PREDAVAČA U PODRUČJU ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG ...

Detaljnije

Kuća od eko-sandwich panela

ODRŽIVOST ODAVNO NIJE SAMO PITANJE EKOLOGIJE I ZAŠTITE PRIRODE. POSTALA JE I ZNAČAJAN  FAKTOR SOCIJALNOG PLANIRANJA I DELOVANJA. U SPREZI SA NAUKOM I DRUŠTVENOM INICIJATIVOM, OBLAST ODRŽIVE GRADNJE STVARA NOVA REŠENJA ZA MASOVNU UPOTREBU, ČIME SE DELUJE NE SAMO NA RAZVOJ ...

Detaljnije

Showing all 8 results