nasa reklama

Revolucija mozga

POPAJ JE OSTAO U NEZNANJU, NIJE IMAO KO DA MU DOJAVI. OD HALAPLJIVOG GUTANJA SPANAĆA NABUBRELI SU MU JEDINO MIŠIĆI. DA JE NAVALIO NA ŽITARICE, KOLIKA LI BI MU TEK BILA GLAVA! KAKO TO ZNAMO? Skorašnje istraživanje pokazalo je da ...

Detaljnije

Od tradicije do transformacije

Svaki kreativni čin u procesu rekonstrukcije, izveden u duhu današnjice, predstavlja rizik, jer kvalitet arhitektonskog dela zavisi od procene okolnosti, znanja, kulture, kreativnosti, ali i hrabrosti i inovativnosti arhitekte. Projekat rekonstrukcije otvara pitanje trenutka u kome se spajaju prošlost i sadašnjost. Dizajn ...

Detaljnije

Od tradicije do transformacije

ISTINITOST TVRDNJE DA ARHITEKTURA KAO UMETNOST UVEK RAČUNA NA PROMENLJIVOST KAO OBAVEZNI DEO SVEGA BUDUĆEG, DOKAZALI SU OFIS ARHITEKTI PRI REKONSTRUKCIJI STARE STAJE I SENARE U SLOVENIJI. NJIHOV CILJ BIO JE USPOSTAVLJANJE NOVE MORFOLOGIJE PROSTORA KOJI ...

Detaljnije

G3 kuća

REKONSTRUISANA I DOGRAĐENA KUĆA U GRADU OTOPENI, NEDALEKO OD BUKUREŠTA, NESVAKIDAŠNJI PROJEKAT REALIZOVAN U OVOM PODRUČJU, ARHITEKTIMA IZ STUDIJA LAMA ARCHITECTURA ZNAČIO JE JOŠ JEDAN USPEŠNO SAVLADAN VELIKI IZAZOV U NIZU. SUŠTINA OVOG PROJEKTA JE MODERNA REINTERPRETACIJA TRADICIONALNE KUĆE SA KOSIM ...

Detaljnije

G3 kuća

REKONSTRUISANA I DOGRAĐENA KUĆA U GRADU OTOPENI, NEDALEKO OD BUKUREŠTA, NESVAKIDAŠNJI PROJEKAT REALIZOVAN U OVOM PODRUČJU, ARHITEKTIMA IZ STUDIJA LAMA ARCHITECTURA ZNAČIO JE JOŠ JEDAN USPEŠNO SAVLADAN VELIKI IZAZOV U NIZU. SUŠTINA OVOG PROJEKTA JE MODERNA REINTERPRETACIJA TRADICIONALNE KUĆE ...

Detaljnije

Vodopadi i vodenice

VODOPADI SU NAJLEPŠI TOKOM RANOG PROLEĆA, KADA SE TOPE SNEGOVI I KADA POTOCI KOJI SE TADA STVARAJU POSTAJU MOĆNA VODENA MASA. SRBIJA JE BOGATA VODOPADIMA. IAKO NISU TAKO IMPRESIVNI KAO ONI U ZEMLJAMA SA VELIKIM PLANINSKIM MASIVIMA, NISU NIŠTA ...

Detaljnije

Leteći biciklista

BICIKL SE SMATRA PRVIM INDIVIDUALNIM PREVOZNIM SREDSTVOM, A NJEGOV NASTANAK VEZUJE SE ZA NEMAČKU SA POČETKA 19. VEKA. PRVI BICIKL JE IMAO MALO SLIČNOSTI SA DANAŠNJIM, BIO JE IZRAĐEN OD DRVETA I NIJE IMAO PEDALE. U DRUGOJ POLOVINI 19. ...

Detaljnije

Vinarija Högl Austrija

Od 2000. godine, kulturni pejzaž oblasti Wachau, između mesta Melk i Kerms u donjoj Austriji, pripada svetskoj kulturnoj i prirodnoj baštini i pod zaštitom je UNESCO-a.  Zahvaljujući specifičnim geološkim i klimatskim karakteristikama pogodnim za gajenje vinove loze, u ovoj ...

Detaljnije

Zelena obnova

U rekonstruktivnom zahvatu na vikend kući u Bej Vilidžu dominiraju namera za uvećanjemkorisne površine objekta i želja z apostizanjem prisnosti sa prirodom. Uvođenjem zelenog krova i zelene fasade postiglo se i više od standardnih blagotvornih rezultata ovakve arhitekture - prostor je ...

Detaljnije

Zidne kukice

Višenamenske vešalice u vidu kukica za zid mogu se koristiti za odlaganje najrazličitijih stvari – peškira, kaputa, kapa, marama i slično. Izrađene su ručno od rekuperiranih drvenih drški i šipki. Tragovi korišćenja i izloženosti prirodnim uslovima učinili su da ...

Detaljnije

Showing 1 to 10 of 12 results