nasa reklama

Hortikultura

Hortikultura je umetnost (veština) ili nauka gajenja cveća, ukrasnog drveća i žbunja, voća i povrća, posebno u ...

Detaljnije

Pogled u pejzažnu arhitekturu

NAJJEDNOSTAVNIJE REČENO - PROSTORI PEJZAŽNE ARHITEKURE SU ŽIVI. ČAK I KAD JE U NJIMA SAMO JEDAN ČOVEK, ON VIDI ŽIVOT OKO SEBE. TO JE MOŽDA OSNOVNA SPECIFIČNOST I RAZLIČITOST PEJZAŽNE ARHITEKTURE U ODNOSU NA ARHITEKTURU GRAĐEVINA I ...

Detaljnije

Einar Jarmund

EINAR JARMUND I HÅKON VIGSNÆS SU ARHITEKTI-OSNIVAČI ARHITEKTONSKOG BIROA JVA ČIJE JE SEDIŠTE U OSLU(NORVEŠKA). OVAJ IZUZETNI DVOJAC KROZ SVOJ DUGOGODIŠNJI RAD NA PROJEKTIMA NAJRAZLIČITIJEG IZRAZA I KONCEPTA, POSTALI SU STRUČNJACI U PRODUKCIJI KREATIVNIH ODGOVORA NA NEPOGODNU ...

Detaljnije

Kuća krater

POŠAVŠI OD IDEJE DA SE OVAJ STAMBENI PORODIČNI OBJEKAT KONCIPIRA KAO KRATER, KAO ODGOVOR NA PRAISKONSKU POTREBU ČOVEKA ZA SKLONIŠTEM, AUTORI SU DALJE TRAGALI ZA OBLIKOM I KONCEPTOM KOJI JE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI OČIŠĆEN I OSLOBOĐEN PEČATA CIVILIZACIJE. Objekat ...

Detaljnije

Kuća Krater

POŠAVŠI OD IDEJE DA SE OVAJ STAMBENI PORODIČNI OBJEKAT KONCIPIRA KAO KRATER, KAO ODGOVOR NA PRAISKONSKU POTREBU ČOVEKA ZA SKLONIŠTEM, AUTORI SU DALJE TRAGALI ZA OBLIKOM I KONCEPTOM KOJI JE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI OČIŠĆEN I OSLOBOĐEN PEČATA ...

Detaljnije

Volitan – Solarni Brod

KADA SE GOVORI O ECO-FRIENDLY PLOVIDBI, VEĆINA LJUDI OBIČNO POMISLI NA JEDRILICE ILI KANUE. MNOGI NE ZNAJU DA POSTOJI NIZ INOVATIVNIH REŠENJA PLOVNIH OBJEKATA KOJI NE UGROŽAVAJU ŽIVOTNU SREDINU. JEDAN OD INTERESANTNIH EKO PROIZVODA JE SOLARNI ...

Detaljnije

Showing all 7 results