A4A Design

KARAKTERISTIKE MODERNOG DRUŠTVA SU POVEĆANA MOBILNOST I ZAHTEVI ZA NOVIM REŠENJIMA U SAVREMENOM DIZAJNU. IZ TOG RAZLOGA, KAO REZULTAT POJAVE NOVIH TEHNOLOGIJA U PROIZVODNJI EKOLOŠKOG NAMEŠTAJA, NASTALA JE IDEJA ZA DIZAJNIRANJEM OVE IZUZETNE SERIJE NAMEŠTAJA OD ...

Detaljnije

Piovere

Brisanje granica između arhitekture i skulpture uz neprikosnovenu ulogu svetlosti javljalo se kao tendencija u gotovo svakoj epohi istorije graditeljstva, a nakon ...

Detaljnije

Forma “van kutije“

PREVAGA BILO KOJEG OD POJMOVA - FUNKCIJA ILI FORMA, UVEK SA SOBOM NOSI ODREĐENE PROBLEME, TE JE BALANS TA DVA POJMA VEOMA VAŽAN. BITNO JE DA SE OBA POJMA MEĐUSOBNO PODRŽAVAJU I DA ČINE NERASKIDIVU CELINU. Zaštita na radu ...

Detaljnije

Soba ,,BARKOD“

U PROSTORU NE VEĆEM OD 20 KVADRATNIH METARA MOGUĆE JE PODMIRITI SVE ČOVEKOVE POTREBE I OPTIMALNO ORGANIZOVATI ŽIVOT I RAD, A ZAHVALJUJUĆI MOGUĆNOSTI JEDNOSTAVNOG INTERVENISANJA, U TOKU SAMO JEDNOG DANA OSTVARITI BESKONAČAN BROJ PROSTORNIH VARIJACIJA, FUNKCIONALNIH ...

Detaljnije

Ordinacija svetlosti

POSEBNOST ORTODONCIJE KAO NAUKE JE U TOME ŠTO KVALITETNIM REŠENJEM U BILO KOM UZRASTU PACIJENTA DIREKTNO UTIČE NA NJEGOVO FIZIČKO I PSIHIČKO ZDRAVLJE, KROZ NJEGOV ESTETSKI IZGLED I ZDRAV OSMEH. OBIČNO SE SMATRA DA JE USPEŠNOST ORTODONTSKE INTERVENCIJE, ...

Detaljnije

Showing all 7 results