Enterijer

ENTERIJER POTENCIRA ODNOS FUNKCIONALNE STVARNOSTI, KOJA JE ORGANIZOVANA NA HORIZONTALNOM PLANU, I UNUTRAŠNJIH FASADA, VERTIKALNE PROJEKCIJE TE STVARNOSTI. VEŠTINA DA SE ELEMENTI ENTERIJERA REALIZUJU I DA SE RASPOREDE TAKO DA STVORE ILUZIJU PROSTORA KOJI SE KREĆE, ČINI OSNOVU ...

Detaljnije

Vikendica od slame

SAVREMEN I INOVATIVAN PRISTUP GRADNJI SLAMOM OMOGUĆAVA DA NOVE I STARE OBJEKTE NAČINIMO DUGOTRAJNIM I ODRŽIVIM, KORISTEĆI SVE PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVAJ ORGANSKI I OBNOVLJIVI MATERIJAL. Upotreba slame za gradnju kuća kod nas se još uvek smatra arhaičnom. Međutim, inovativni ...

Detaljnije

Vikendica od slame

SAVREMEN I INOVATIVAN PRISTUP GRADNJI SLAMOM OMOGUĆAVA DA NOVE I STARE OBJEKTE NAČINIMO DUGOTRAJNIM I ODRŽIVIM, KORISTEĆI SVE PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVAJ ORGANSKI I OBNOVLJIVI MATERIJAL. Upotreba slame za gradnju kuća kod nas se još uvek smatra arhaičnom. Međutim, ...

Detaljnije

Porodična kuća u Leiriji

JEDAN OD NAJVEĆIH IMPERATIVA SAVREMENE ARHITEKTURE ODNOSI SE NA PRONALAŽENJE NOVE FORME I KONCEPTA KUĆE KAO PORODIČNOG DOMA. PRI TOME SU POSEBNO UZETE U OBZIR POTREBE I NAVIKE ČOVEKA SAVREMENOG DOBA I SVE KOMPLEKSNIJI ODNOS IZMEĐU ČOVEKA I OKOLINE. Ova ...

Detaljnije

Porodična kuća u Leiriji

JEDAN OD NAJVEĆIH IMPERATIVA SAVREMENE ARHITEKTURE ODNOSI SE NA PRONALAŽENJE NOVE FORME I KONCEPTA KUĆE KAO PORODIČNOG DOMA. PRI TOME SU POSEBNO UZETE U OBZIR POTREBE I NAVIKE ČOVEKA SAVREMENOG DOBA I SVE KOMPLEKSNIJI ODNOS IZMEĐU ČOVEKA I ...

Detaljnije

Eco moto – ekološki skuter

U SVETU MOTORA TRENUTNO JE AKTUELNA POTRAGA ZA NOVIM POGONOM KOJI JE ČISTIJI, EKONOMIČNIJI I EFIKASNIJI I ČIJI JE IZVOR ENERGIJE OBNOVLJIV. U DANAŠNJE VREME INTENZIVNOG ZAGADJIVANJA ŽIVOTNE SREDINE, POSTIZANJE OVAKVOG CILJA MOŽE SE SMATRATI IZUZETNO ...

Detaljnije

Showing all 7 results