Happy House

POŠTO SVOJU KUĆU MO ŽETE DA PRO ŠIRITE ILI SMANJITE BEZ VEĆEG ULAGAN JA U REKONSTRUKCIJU, ILI DA JE PRE SELITE U DRUGO NA SELJE, GRAD ILI ČAK ZEMLJU, SREĆNA KUĆA VAM DA JE NE SAMO SREĆAN POČETAK , ...

Detaljnije

Hedonizam čitanja

ŽIVOT KAO KNJIGA Lišeni sistema, gravitacije, magnetnog polja i presudnog uticajama kakvog sistema ideja (a sve su, čini se, podjednako "u igri"), mi danas besciljno lutamo po beskrajnim rafovima i policama ljudi, roba u ideja u planetarnom, za ljudske oči prevelikom i nedoglednom Tržnom ...

Detaljnije

Pelet – ekološki čist izvor energije

ŠTA JE PELET Pelet je visokokalorično bio-gorivo proizvedeno presovanjem piljevine i strugotina suvog drveta, bez dodavanja vezivnih sredstava. U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, ...

Detaljnije

Energetska efikasnost i sistemi daljinskog grejanja

CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SRBIJI JE RELATIVNO NISKA I NE DOPRINOSI MOTIVACIJI GRAĐANA I PREDUZEĆA DA JE RACIONALNO TROŠE. ZAJEDNO SA MERAMA ZA POVEĆANJE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA GREJANJA I NJEGOVE REGULACIJE NEOPHODNO JE PREDUZETI AKTIVNOSTI KOJE ...

Detaljnije

Showing 21 to 30 of 91 results