Energetska efikasnost i sistemi daljinskog grejanja

CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SRBIJI JE RELATIVNO NISKA I NE DOPRINOSI MOTIVACIJI GRAĐANA I PREDUZEĆA DA JE RACIONALNO TROŠE. ZAJEDNO SA MERAMA ZA POVEĆANJE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA GREJANJA I NJEGOVE REGULACIJE NEOPHODNO JE PREDUZETI AKTIVNOSTI KOJE ...

Detaljnije

Srbija na pragu nove grejne sezone

OD 30. SEPTEMBRA NI JEDNA NOVA ZGRADA U SRBJI NEĆE MOĆI DA DOBIJE UPOTREBNU DOZVOLU AKO NE ZADOVOLJAVA ODREĐENE STANDARDE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, A JEDAN JE DA NE SME DA TROŠI VIŠE OD 65 KWH/M2 GODIŠNJE ...

Detaljnije

Integralno projektovanje

Objavljivanje podzakonskih akata vezanih za termičke karakteristike zgrada i izdavanje sertifikata, o njihovoj energetskoj efikasnosti, popularno nazvanih pasoši, izazvalo je u stručnoj ...

Detaljnije

Showing all 6 results