nasa reklama

Solarna aktivna kuća

SOLARNA AKTIVNA KUĆA POVEZUJE RAZNE MOGUĆNOSTI I NAČINE KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE I UKLAPA IH U ARHITEKTONSKI KONCEPT U SKLADU SA NJIHOVOM FUNKCIJOM I POLOŽAJEM. Koncept ovog novog tipa zgrada fokusira se, pre svega – kao kod "pasivnih kuća" ...

Detaljnije

Feng shui

Najopštija, ali i najprihvaćenija među ekspertima - savremena definicija tradicionalnog ...

Detaljnije

Pasivna kuća bambus

Pasivnu kuću u malom francuskom gradu Besankuru, nedaleko od Pariza, projektovali su arhitekti iz firme Karawitz Architecture. Urbano tkivo ovog mesta odlikuje se gusto protkanim uličicama, dvorištima i malim zgradama. Zahtev za najvećom mogućom energetskom efikasnošću počinje ...

Detaljnije

Nulta kuća u Novom Sadu

NULTA KUĆA VIŠAK ENERGIJE DOBIJENE OD SUNCA POMOĆU FOTONAPONSKIH ĆELIJA DISTRIBUIRA LETI U JAVNU ENERGETSKU MREŽU, DOK ZIMI ISTU POTRAŽUJE NATRAG. Stambeno poslovna zgrada u centralnoj zoni Novog Sada, postavljena na ugaonu lokaciju, sa pogledom na mali park, predstavlja ...

Detaljnije

Showing all 4 results