MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

''EKO KUĆA'' je Prvi srpski magazin posvećen eko arhitekturi i kulturi, a tematski i dizajnerski koncipiran tako, da obuhvati široku i izuzetno interesanstnu oblast eko arhitekture i odgovarajućih segmenata kulture i života, i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume koji su prihvatljivi i razumljivi širokom rasponu čitatelja i njihovim interesovanjima.

Namera nam je da se kroz praktične primere, savete i razmenu mišljenja, uspostavi dijalog čitatelja arhitekata i investitora sa proizvodjačima distributerima i graditeljima i tako započne posao ’’ozelenjavanja’’ zgrada užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i naših života.

GODIŠNJA PRETPLATA NA MAGAZIN (4 BROJA)

SRBIJA  1.800,00 din
EVROPA I BLISKI ISTOK 70,00 eur
EVROPA I BLISKI ISTOKavionom   85,00 eur
AMERIKA I OSTALI DELOVI SVETAavionom 100,00 eur

POJEDINAČNA CENA ZA PRETHODNE BROJEVE

JEDAN PRIMERAK300,00 din
DVA I VIŠE PRIMERKA270,00 din
MAGAZIN EKO KUĆA No11000,00 din
No 28 jul-avg 2018
No 23 apr-jun 2017
No 27 apr-jun 2018
No 22 jan-mar 2017
No 21 okt-dec 2016
No 20 jul-sep 2016
No 19 apr-jun 2016
No18 jan-mar 2016
No17 okt-dec 2015
No16 jul-sep 2015
No15 apr-jun 2015
No14 jan-mar 2015
No13 okt-dec 2014
No12 jul-sep 2014
No11 apr-jun 2014
No10 jan-mar 2014
No9 okt-dec 2013
No8 jul-sep 2013
No7 apr-jun 2013
No6 jan-mar 2013
No5 okt-dec 2012
No4 jul-sep 2012
No3 apr-jun 2012
No2 jan-mar 2012
No1 jul-dec 2011