MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

REDAKCIJA MAGAZINA EKO KUĆA
GANDIJEVA 57a
11073 NOVI BEOGRAD
SRBIJA
T + 381 11 2175 978
redakcija@ekokucamagazin.com
www.ekokucamagazin.com

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Mr Vladimir Lovrić dipl.ing.arh.
T  + 381 11 2156 344
M + 381 63 8744 318
office@arhisolar.com
www.arhisolar.com

MARKETING


T +381 11 2175 978
marketing@ekokucamagazin.com


REDAKCIJA

Tijana Janković 
T +381 11 2175 978
M + 381 63 8914 030
redakcija@ekokucamagazin.com

PRETPLATA
NARUČIVANJE PRETHODNIH BROJEVA

Aleksandra Đurić m.arh.
T + 381 11 2284 510
T + 381 11 2175 978
M + 381 63 8366 057

pretplata@ekokucamagazin.com