MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM

“Energetski efikasni i pametni gradovi”

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizuje
SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM
“Energetski efikasni i pametni gradovi”
1. decembra 2016. u Beogradu
Šta treba da uradimo da bi gradovi u Srbiji postali energetski efikasniji i “pametniji”? Da li zaista svaki grad ima iste šanse da uz adekvatna rešenja postane pametan, bez obzira na raspoložive resurse? Uz ICT tehnologiju, primenu tehnoloških inovacija, efikasnije i razumnije korišćenju resursa, uštedu energije i smanjenje negativnih uticaja na okolinu dolazimo do pametnog grada. Krajnji cilj je održiv razvoj, ograničavanje efekata klimatskih promena ali i kvalitetniji život, odnosno potreba da građani zaista osete viši nivo usluge, počev od električne energije bez prekida, kvalitetnije pijaće vode, bržeg i boljeg javnog transporta pa do usluga u upravi i zdravstvu.
Koncept energetske efikasnosti je u direktnoj vezi sa pametnim planiranjem, a jedan od najboljih primera je i osiguranje od nepogoda koje donese klimatske promene. Samo osigurani gradovi su rezilijentni.

Forum ima za cilj da:
- Predstavi primere dobre prakse energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama Srbije,
- Ukaže na značaj primene mera energetske efikasnosti i OIE u javnom sektoru, naročito imajući u vidu ulogu energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama,
- Naglasi neophodnost korišćenja naprednih tehnologija u sferi ICT, upravljanja energijom, daljinskog grejanja, KGH, javnog osvetljenja, upravljanja otpadom i drugo,
- Ukaže na modele finansiranja projekata energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama,
- Podseti na značaj domaćinskog poslovanja i očuvanja imovine i resursa gradova u cilju povećanja njihove rezilijentnosti uz osiguranje od nepogoda koje su sve češće usled klimatskih promena. Više informacija na: http://www.cedeforum.org/