MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 26

jan-mart 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 22

jan-mar 2017

PIŠE:
Milisav Pajević

Potpuno napustiti upotrebu žive u stomatologiji do 2022. godine

Nevladine organizacije iz oblasti zdravlja i životne sredine traže da se u Evropskoj uniji potpuno napusti upotreba žive u stomatologiji do 2022. godine.
Živa se sada koristi u zubnim plombama koje se lako mogu zameniti drugim vrstama plombi. Živa je opasan neurotoksin koji može oštetiti nervni sistem, bubrege i kardiovaskularni sistem. S obzirom da je u zubnom amalgamu 50 odsto žive, pa Minamata konvencija o živi koja zahteva od svake države članice da redukuje upotrebu žive, odnosi se i na zubni amalgam.

– Evropska unija je 2017. godine usvojila zabranu upotrebe amalgamskih plombi kod dece mlađe od 15 godina, trudnica i dojilja, počev od jula 2018. godine.  Novi propis zateva od svake zemlje članice EU da pripremi nacionalni plan za napuštanje upotrebe amalgama, a od Evropske komisije da u 2020. godini predstavi preporuke o tome da li će se potpuno napustiti upotreba zubnog amalgama, kaže prof. dr Andjelka Mihajlov, ekspert za Srbiju.

Profesorka Mihajlov ističe da su organizacije civilnog društva na samitu 21. i 22. novembra ove godine u Berlinu, kao deo “Berlinske Deklaracije o potpunom napuštanju amalgama do 2022. godine” pozvale EU da to bude godina koja će u Evropskoj uniji označiti kraj upotrebe amalgama žive u stomatologiji. Dvodnevni samit u Berlinu je okupio stručnjake iz stomatoloških društava, univerziteta, nacionalne, evropske i međunarodne nevladine lidere iz oblasti životne sredine, zdravlja i ženskih prava, kao i učesnike i predstavnike EU i Nemačke, uključujući i donosioce odluka.

Strukovno udruženje “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine” podržali su inicijativu u Srbiji i regionu.