MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

Pasivno naselje

U Nemačkoj se gradi najveće pasivno naselje na svetu, površine 6.100 m2 koje će se zvati Hajdelberg vilidž. Da bi postigli funkcionalnost stanova i njihovim korisnicima obezbedili vrhunski kvalitet života, arhitekti iz biroa Fraj su na prvo mesto stavili energetsku efikasnost. Zahvaljujući naprednim pasivnim sistemima za štednju energije, ovo naselje će u potpunosti zadovoljavati svoje energetske potrebe.Hajidelberg vllidž bi trebalo da bude završen tokom 2017. godine.