MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

Budućnost čovečanstva

Prema mišljenju Stivena Hokinga, ljudima je preostalo još svega 1.000 godina života na planeti Zemlji. Ovaj eminentni teorijski naučnik sugeriše da jedini način da čovečanstvo izbegne masovno izumiranje tokom sledećeg milenijuma jeste da pronađe drugu planetu na kojoj će se nastaniti. ‘Moramo da nastavimo da idemo u svemir zarad budućnosti čovečanstva’, rekao je Hoking na Univerzitetu Oksford u Velikoj Britaniji. Mislim da nećemo preživeti narednih 1.000 godina ako ne napustimo