MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

Bicikli u prednosti

Nije novost da je biciklizam izuzetno popularan u Danskoj, ali nova studija pokazuje da je broj bicikala u Kopenhagenu sada i zvanično veći od broja automobila. Kopenhagen je godinama pratio broj bicikala ’ručno’, a danas postoji 20 električnih senzora instaliranih širom grada. Tokom prošle godine izbrojano je dodatnih 35.080 bicikala, što je rezultiralo ukupnim brojem od 265.700 bicikala. Ovaj skor prevazilazi cifru od 252.600 automobila, koliko ih je prisutno na ulicama Kopenhagena. Prvi senzor ove vrste postavljen je 2009. godine, a ostali su instalirani sukcesivno, godinu za godinom. Saobraćaj na dva točka je povećan je u proteklih 20 godina za 68 odsto.