MAGAZIN ZA EKO ARHITEKTURU I KULTURU

NO 28

jul-avg 2018

NO 23

apr-jun 2017

NO 27

apr-jun 2018

Eko klub

CLANOVI
Pogodnosti
PRIJATELJI
Pogodnosti
PARTNERI
Osnovni podaci

Mi smo magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, koji je tematski i dizajnerski koncipiran tako da obuhvati široku i izuzetno interesantnu oblast eko arhitekture i odgovarajućih segmenata kulture i života, i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume koji su prihvatljivi i razumljivi stručnoj javnosti, ali i širokom rasponu čitalaca i njihovim interesovanjima. 

Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA  je prvi evropski specijalizovani časopis koji projektantima i stručnjacima iz različitih oblasti, ali i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije o najsavremenijim svetskim i domaćim saznanjima, projektima, realizacijama, materijalima, proizvodima i uslugama iz svih segmenata eko arhitekture. Posebnu pažnju posvećujemo odgovorima na pitanja: kako graditi ekološke i zdrave zgrade, kako graditi energetski efikasne kuće uz primenu odgovarajućih ekološki zdravih materijala, proizvoda i tehnologija, kako u arhitektonskim objektima primenjivati sisteme koji koriste obnovljive izvore: solarnu, geotermalnu, hidro energiju i energiju vetra i biomase, kako reciklirati materijale, koji sve elementi, uređaji i aparati omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama, a koji proizvodi i elementi omogućavaju odgovarajuće oblikovanje enterijera uz povećanje komfora i obezbeđivanje uslova za zdrav život. 

Takođe nam je namera da uspostavimo dijalog projektanata, graditelja i investitora i započnemo posao ,,ozelenjavanja'' naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života. Teme koje čine život zdravijim, lepšim i sadržajnijim, a odnosi se na eko umetnost, zdrav stil života, eko dizajn i enterijer, medicinu stanovanja, putovanja eko oaze i druge srodne sadržaje koji nas uvode u svet ekološkog i održivog načina razmišljanja i odnosa prema životu, sastavni su deo svakog broja našeg časopisa.

Magazin izlazi kvartalno za periode januar-mart, april-jun, jul-septembar i oktobar-decembar. Odlikuje se izuzetnim nivoom kolor štampe na visokokvalitetnom papiru i velikim tiražom, i jedini je časopis u regionu koji se distribuira u svim državama ex-Jugoslavije: Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH i Makedoniji. Svaki novi broj je propraćen velikim brojem TV emisija, promocijama, pres konferencijama, tribinama i predavanjima vezanim za pojedine teme i za ukupan sadržaj magazina. 

Na naš časopis je pretplaćen veliki broj građevinskih firmi, projektnih biroa, samostalnih arhitekata i inženjera različitih specijalnosti, kao i brojni proizvođači građevinskih materijala i opreme za završno uređenje i opremanje prostora stambenih i poslovnih objekata. 

Posebna zasluga magazina EKO KUĆA je u afirmisanju savremenih sistema građenja na Sajmu građevinarstva, Sajmu tehnike, Sajmu hortikulture i Sajmu nameštaja u Beogradu, gde organizujemo i postavljamo velike izložbe na kojima prezentujemo sve novosti u ovim oblastima i približavamo vašu i našu delatnost na prihvatljiv i celovit način za sve izlagače i posetioce. 

Najviši kvalitet sadržaja i štampe naš časopis izdvaja od ostalih po tome što celovito obuhvata sve segmente arhitekture, građenja i opremanja objekata u enterijeru i eksterijeru, i na najbolji način pruža informacije arhitektima, svim projektantima, investitorima i krajnjim korisnicima vaših proizvoda i usluga. 

Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA će reprezentativno predstaviti vaša reklamna rešenja kojima prezentujete materijale, proizvode, usluge i ukupnu delatnost vaše firme, a koje prepoznajemo i kao sastavni deo celog koncepta našeg magazina. 

Na najbolji način ćemo vas predstaviti arhitektima, projektantima, enterijeristima, investitorima i graditeljima, urbanistima, pejsažnim arhitektima, dizajnerima, a isto tako svim inženjerima i stručnjacima različitih specijalnosti, koji su povezani sa širokim spektrom tema koje su sastavni deo našeg magazina, jer ekološki stil života i građenja je stil budućnosti. 

Reklamni paket za vaše online reklamno oglašavanje na našem sajtu www.ekokucamagazin.com

vaš reklamni oglas + link na vaš sajt + link na vaš promotivni video »»

www.ekokucamagazin.com je portal magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA gde pored tekstova i fotoreportaža koji su objavljeni u dosadašnjim brojevima, možete pratiti odgovarajuće najnovije vesti iz celog sveta, a newsletter se distribuirana preko 40.000 email adresa širom sveta.

Reklamnim oglašavanjem u reprezentativnom delu štampanog izdanja ili online oglašavanjem na istaknutim pozicijama našeg portala, omogućavate da vaš oglas bude viđen u preko 50 zemalja Evrope i celog sveta. Oglašavanjem u magazinu za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA obezbeđujete izuzetnu medijsku podršku jer naše izdavačke, izložbene, konferencijske i druge aktivnosti prate najpoznatiji elektronski i štampani mediji Srbije. 

Reklamno oglašavanje:

-u štampanom izdanju magazina  

-online na portalu magazina